Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for februar 2014

Hva som skal kalles narkotika er skjønnsmessig. Hvilken side av gjerdet, lettere tilfeldig, et stoff faller ned på, har dramatiske konsekvenser. Få ting straffes like hardt som narkotika-forseelser. Det måtte være overlagt drap.

Dermed blir det betenkelig i aller høyeste potens at media skildrer alkohol som en gylden drikk og en edel vare, mens narkotika skildres dramatisk som en djevelsk fiende.

Politikerne også ser ut til å ha en ide om at skader av narkotika skyldes onde stoffer, mens skader av alkohol, skyldes feilaktig bruk.

Mens alkohol og narkotika ofte omtales ulikt som natt og dag, ser fagfolk annerledes på det. Det er ingen prinsipiell forskjell på alkoholrus og narkotikarus, annet enn juridiske og historiske grunner.

Man blir sittende og klø seg i hodet når man ser med hvilken enestående intensitet totalforbudet mot de illegale rusmidlene håndheves. Samtidig er de langt mildere tiltakene mot alkohol i ferd med å bli enda mykere. Mens staten sender spesialtrente hunder inn for å finne hasjklumper, øker den samme staten tilgangen på alkohol. Større tankekors skal man lete lenge etter.

Mange østafrikanere oppfatter nordmenn som gale som kan forby khat og samtidig tillate alkohol. Det er en legitim innvending. I lengden vil det ikke være mulig å opprettholde den store og kunstige forskjellen.

Det er prinsippløst og lite heroisk å selektivt kjempe mot de rusmidlene som er av nyere dato og som pga. denne historiske tilfeldigheten kalles ”narkotika” og er strengt forbudt, skriver Hans Olav Fekjær i boka «RUS». Etter vanlig rettsbevissthet skal likt behandles likt, og verst skal behandles strengest. Det skjer ikke med narkotika og alkohol i dag.

Alle som er interessert i å lære mer om rus og rusforskning bør lese Hans Olav Fekjærs bok «RUS. Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie.»

Reklame

Read Full Post »

Her poster jeg noen linker og referanser til forskere og forskning som ser nærmere på feltet «Gutter og lesing»:

Intervju med Gunilla Molloy. Gutter mangler mannlige forbilder. http://fb.me/2AO3DG0Nh

Molloy, Gunilla: «När pojkar läser och skriver». Studentlitteratur AB 2007.

Kverndokken, Kåre: «Gutter og lesing». Fagbokforlaget 2013. Artikkelsamling med mange perspektiver på gutters lesing.

Last ned rapporten: «Readwars – gutters egen plan for lesing» på:

Last ned heftet «Gutter og lesing» hos Lesesenteret. Her kommer man bl.a. hvor viktig humor er. Og det pekes på hvor viktig den digitale omveltningen er. Nye og viktige lesekompetanser knyttes til dette. Og er det virkelig så dårlig stelt med guttene her?

Love, K. and Hamston, J.: Out of the Mouths of Boys: A Profile of Boys Committed to Reading. I The Australian Journal of Language and Literacy, 24(1), s. 31–48, Australian Literacy Educators’ Association.

Listen vil oppdateres.

Read Full Post »

Først leser vi litt for nærsynt, nemlig:

Jeg holder mitt hode

Alle forsøker å holde sitt eget hode i sine egne hender. Alle må kjenne ordentlig etter. Hvordan kjennes det?

Så leser vi første verselinje slik det egentlig står:

Jeg holder ditt hode

Alle holder noen annens hode i sine hender. Både den som holder, og den som blir holdt, må kjenne ordentlig etter. Skriv tanker og følelser ned i et refleksjonsnotat. Nokså fort sier læreren: «Nå holder det!»

Vi leser de neste linjene:

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet

Dette får vi ikke til rent fysisk. Hva forteller det oss? Samtale i klassen. Alle skriver ned noen refleksjoner.

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv

Dette må vi snakke litt om og forske litt på. Er det virkelig sant at allting holder, og blir holdt, av noe annet enn seg selv? Kan vi finne eksempler?

I dag er det tid for ekskursjon. For oss er det ikke så langt til Mølen, Norges lengste rullesteinsstrand, et uovertruffent område for den som vil oppleve hvordan havet behandler stein:

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv
Slik havet løfter en sten
til sine strender

Gjennestad vgs startet som en gartnerskole. Fortsatt har vi rikelig med gartnerfag og gartnere. Det må vi kunne trekke veksler på når vi nå har kommet til:

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv
Slik havet løfter en sten
til sine strender, slik treet
holder høstens modne frukter

Og kanskje naturfagslæreren skal komme på besøk? Kanskje det er tid for noen solsystem-modeller

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv
Slik havet løfter en sten
til sine strender, slik treet
holder høstens modne frukter, slik
kloden løftes gjennom kloders rom

Nå har vi fått ganske mange bilder og eksempler og konkretiseringer på at:

Slik holdes vi begge av noe og løftes

Dikteren har brukt en del plass på dette. Vi har brukt mye tid på dette. Kanskje vi har med en nøkkelsetning å gjøre? Hvor viktig er det egentlig å holde og å løfte? Vi kan jo bli med byggfagklassen en stund. Og så skrive noen refleksjoner etterpå. Og læreren kan kanskje vise og forklare litt om symbolverdi og metaforer og overføringsverdi.

Det passer fint å slutte med litt mystikk:

dit gåte holder gåte i sin hånd

VI kan starte med å gjette noen banale gåter. Vi kan trekke fram noen eksistensielle spørsmål. Vi kan få fram at noen gåter er større og viktigere enn andre, kanskje.

Hvis vi er heldige kan vi få fram at det ikke finnes noen fasit på alt som er stort og viktig, og at det er greit, ja, faktisk fint.

Read Full Post »

Her er det foreløpig ganske blankt og tomt.

Litt sånn som når man ikke har tilgang.

Men snart. Snart kommer det mer.

Snart kan du finne ut hvorfor literacy er så viktig.

For autister.
For dyslektikere.
For analfabeter.
For forskere.
For mannen i gata, og kvinnen
For mødre og fedre.
For barn.
For sjefer.
For alle.

Read Full Post »