Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for januar 2013

Liv Gade jobber for Norli. Norli er en tung aktør i norsk business. Det lukter penger og kapital lang vei av Norli. Det er kommerst så det holder. Norsk forlags-, bokhandel- og bokbransje nipper alle til det som med rene ord for pengene kan kalles kartell. Liv Gade jobber for Norli.

Liv Gade er altså ikke noen uhildet bokinspirator.

Det er i grunn rart, synes jeg, at hun får lov til å skrive «bokanmeldelser» for Sandefjords Blad. Det gjelder å ikke blande kortene for mye. Bokanmeldelse og reklameannonse er to vesensforskjellige sjange. Både Gade og Bladet burde vite såpass.

Så er det disse foredragene hennes. De skal visst være så sprudlende og energiske. For meg står all denne sprudlingen og energien i veien for bøkene. Det er bøkene og forfatterne som bør stå i sentrum, ikke den som presenterer. Når det blir så mye energi, og så mye sprudlings, så risikerer man at det blir litt utenpåklistret, enerverende og slitsomt. Det finnes mer stillfarne måter å fremheve bokens ånd, det uutsigelige, på, som nok kan være vel så talende og overbevisende.

Jeg undrer meg også over at en bokinspirator i altoverveiende grad anbefaler skjønnlitterære bøker. Er det hun, eller er det Norli, eller er det norsk bokbransje generelt, som ikke har fått øynene opp for at også fagbøker og sakprosabøker kan være litteratur? Kun unntaksvis dukker de faglitterære bøkene opp blant anbefalingene hennes. Det er et alvorlig kategorimistak å sette likhetstegn mellom skjønnlitteratur og litteratur.

For det finnes dårlig og god skjønnlitteratur. Akkurat som det finnes god og dårlig faglitteratur. La oss reservere litteratursekken for de gode bøkene.

Gade ender, slik jeg ser det, altfor ofte opp med panegyriske lovsanger til mellomgode, skjønnlitterære bøker samtidig som hun i altfor stor grad overser de mange gode sakprosautgivelsene.

For meg finnes det mange personer og instanser som langt sterkere virker bokinspirerende enn Gade. Lærere. Bibliotekarer. Bokanmeldere. Foreningen !Les.

Gade er kanskje Norges eneste bokinspirator i navnet, men ikke i gavnet. Det er jo ikke noen beskyttet tittel, akkurat. Dermed blir det kun et reklametriks i beste fall. Dømmer man det hardere er det vel også mulig å tenke på det som en tilraning.

Jeg har et forslag til endring i tittel. Ikke lenger «bokinspirator», men «Mellomromanens høye beskytter».

Reklame

Read Full Post »

Kreativitet handler mye om vilje og om valg og om mot. Det handler mindre om en slags mystisk urkraft som er nedlagt i enkelte mennesker og ikke i andre.

I det følgende velger jeg å gi tilkjenne noen strøtanker om kreativitet. Så kan du jo se, om du synes om det er noe for deg:

– Kreativitet er trang til eventyr.

– Kreativitet er å frigjøre seg fra tvangstrøyer.

– Alle barn er kreative.

– De fleste voksne velger trygghet fremfor kreativitet.

– Ingen mennesker er kreative hele tiden.

– Kreativitet er mot til å bryte konvensjoner.

– Kreativitet er den sprekk i muren som vi ser verden gjennom (for å si det litt kreativt).

– Kreativitet betyr å forlate gamle og opptråkkede spor.

– Den kreative søker det som er nytt og uforutsigbart, uten å bry seg om initiativet hans gir bedre karakter, eller lønnspålegg.

– Kreativitet er evnen til å nye og nyttige resultater. («Nyttige» kan her byttes ut med «morsomme», «vakre», «hyggelige» osv.)

– Kreative mennesker kan av og til fly vel høyt. Da er det viktig at miljøet rundt dem ikke burer dem inne, men forteller dem at det av og til kan være lurt å kikke på høydemåleren.

– Det er ikke nødvendig å ha spesielt høy intelligens for å være kreativ.

– Det å være kreativ gir rike opplevelser, men kan også være slitsomt.

– Å bevare kreativiteten er den beste form for pensjonsforsikring.

– Den kreative er strukturert, men omfatter samtidig tilfeldigheter og tilstøtende muligheter.

– Ingenting er så kreativt som Guds skaperverk!

JA til kreativitet.

Kan du være kreativ? Det handler ikke om å kunne!

Det handler om å ville!
Det handler om å tørre!
Det handler om å orke!

Kjetil D, inspirert av:

Jan Vincent Johannesen/Jakob Weideman: «Kunsten å leve»
Joacim Lund: «Kreativ meg her og kreativ meg der».
Siden til Norsk institutt for kreativitet.

Read Full Post »