Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘UNE’

Å sende Marie Amalie ut av landet vårt på denne måten, er en uhyrlighet. Kan noen fortelle meg hva det har med menneskelighet å gjøre?

Ideen om at hun på død og liv må kastes ut, er i seg selv vill. Måten det skjedde på er i minst like vill. 5 politifolk mot en liten jente? 5 politifolk som har lagt seg i bakhold i mørket som en annen mafiabande!

Hvorfor gjøre det slik? Som Hylland Eriksen påpeker: Dette er jo ikke Nord-Korea eller Iran. Dette skal jo liksom være en rettsstat. Dette skal jo liksom være Norge.

Kommunikasjonsansvarlig ved Antirasistisk senter, Berglund Steen, sier det slik: Å arrestere Maria Amelie utenfor Nansenskolen blant Nansen-studenter i Nansen-året – det er å markere slutten på Nansen-året. De «staute» politifolkene som kastet Marie Amalie ut, når ikke Nansen til knærne. Hva er det de tenker med? Salig Holberg ville temmelig sikkert sendt dem til landet hvor man tenker med baken.

For også disse tjenestemennene, som bare adlyder ordre, har personlig ansvar. Det er kjernen i denne saken. Noen har personlig ansvar for at mennesker sendes ut fra landet vårt til lidelse og usikkerhet. Det er ikke institusjoner som sender disse stakkarne ut. Det er enkeltmennesker. De må ansvarliggjøres.

Hadde disse politifolkene hatt vågemot og integritet, kunne de sagt: Nei, denne jobben vil jeg ikke gjøre. Min samvittighet stopper meg.

Andre personer bærer også personlig ansvar. Jeg mener at denne lista inneholder noen av dem som nå bør pepres med epost fra mannen i gata, og nærgående spørsmål fra pressen:

* Justisminister Knut Storberget

* Inkluderingsminister Audun Lysbakken

* Leder av Utlendingsnemda Terje Sjeggestad

* Leder av Politiets Utlendingsenhet Ingrid Wirum

Alle disse forvirra menneskene, mener jeg, burde vært sendt på et langt og intensivt utenlandsopphold. Jeg foreslår Uganda eller Eritrea sånn til å begynne med. Der kan de leve et års tid i en flyktningeleir. Siden kan de komme tilbake til Norge og fortsette arbeidet sitt. Jeg tror forandringer vil inntreffe.

La ikke de ansvarlige få hvile i synden. La ikke fremstående norske beslutningstagere få plage medmennesker i fred.

Det går en rekke enkeltpersoner rundt i Norge i dag og bærer ansvar for at Marie Amalie får en umenneskelig behandling. Generalsekretær i Amnesty International Norge, Egenæs, kaller det skammelig det som har blitt gjort. Disse enkeltpersonene som står bak den skammelige handlingen har påført seg selv store skam-flekker. De vil gjøre hva de kan for å skjule dem. Ikke la dem få gjøre det.

Ta ansvar. Reager. Gjør noe. Akkurat du kan gjøre noe.

Reklame

Read Full Post »

Vedtaket om å utvise Laila Navrud og hennes sønn på et halvt år er inhumant, mener advokat Fridtjof Feydt. Det er ikke vanskelig å være enig.

Inhumant. Umenneskelig, altså. Da er det kanskje også umennesker som står bak. Iallfall er det enkeltpersoner som bærer ansvaret for at mange mennesker som søker beskyttelse og et bedre liv i Norge, må dra tilbake, til krig, til vold, til ufrihet, til nød, til sult, til forfølgelse, til undertrykkelse.

Det er enkeltpersoner i Norge som har ansvaret for at små barn må dra tilbake til underutviklede land. Det er enkeltpersoner i Norge som har ansvaret for frykten som lyser ut av disse barnas øyne.

Jens Stoltenberg er en av disse enkeltpersonene. Han har direkte ansvar. Det samme gjelder hans kumpaner Knut Storberget og Kristin Halvorsen. alle snakker de så vakkert om at asylsøknadene til Norge nå er redusert. Som om det skulle være en lykke. Hvilket det selvsagt ikke er. Det betyr bare et enda sterkere press på lutfattige land om å ta imot enda flere flyktninger. Styrtrike Norge vil ikke hjelpe. Styrtrike Norge har fått en lei sykdom. Diagnosen er «vondt i viljen». En rekke individer er nå smittet. Politikere, embedsmenn og journalister ser ut til å være ekstra hardt rammet. Merkelig nok ser også velgerne av FRP til å være spesielt hardt rammet.

UNE vil nå sende ut godt integrerte Laila Navrud og hennes beskyttelesløse sønn på et halvt år. Det er enkeltpersoner som står bak dette hjerteløse, meningsløse og tankeløse vedtaket. Enkeltpersoner har ansvaret. Hvordan får de sove om nettene?

Kanskje burde alle som stiller seg bak slike vedtak selv sendes ut av landet en periode, iallfall et halvt års tid, til et knallhardt land, for å sove på en knallhard iernbaneperrong, og streve knallhardt for å samle inn til dagens brød.

Er det ikke et usselt og ynkelig yrke å stadig vekk forsvare at hjelpeløse medmennesker blir sendt ut av Norge til uvisse skjebner? Det eneste man med visshet kan si er at de vergeløse vil gå på trynet.

Er det ikke en ussel og ynkelig jobb informasjonssjefen i UNE har når han stadig vekk lirer av seg fraser som skal rettferdige gjøre vedtakene fattet av hans medarbeidere i UNE,  – steinhjertevedtak? Hva slags måte er dette å bruke livet sitt på?

Hva vil skje når informasjonssjef Bjørn Lyster en dag i sin pensjonisttilværelse endelig får tid til å stoppe opp litt, tenke seg om og se livet sitt i retrospektiv. Hva vil svaret være når han spør seg selv: Hva fikk jeg utrettet?

La oss vekke Lyster i dag. La han ikke lenger få gjøre som han lyster. Det er på tide at han våkner opp, viser litt mot, viser lit tæl, viser litt fast kjerne. Lenge nok har han vridd seg unna som en sleip ål.

«Er det ikke et usselt og ynkelig yrkesliv du lever, Lyster? Hvordan kan du forsvare utvisningen av familien Navrud?»

 La oss alle sammen sende ham dette spørsmålet på epost. Vi dømmer ham ikke. Vi bare spør. Her er epostadressen hans: bly@une.no

Jeg har allerede gjort det. Det er fint hvis du har tæl til å følge opp.

Read Full Post »

Vet du hva lederen for UNE, Terje Sjeggestad tjener i året? Ifølge skattelistene: 885 898 kroner. Har det noe med saken å gjøre, da? Det er jo ikke han personlig som har utvist småbarnsmoren som etter å ha bodd ni år i Norge nå hives ut.

Nei, men Sjeggestad har vært kjent for å føre en streng politikk. Og en leder vil alltid ha mye å si for hvordan det tenkes i en bedrift eller et kollegium. Han setter sitt preg på stil og tenkesett. Og til syvende og sist er han ansvarlig for alt som skjer der. Personlig forstår jeg ikke hvordan Sjeggestad kan sove godt om nettene. Han er sjef for en geskjeft som sender både den ene og den andre tilbake til ren elendighet. UNE kan umulig ha full oversikt over hvordan det går med dem som sendes tilbake. Uansett er min vurdering at det er uverdig å sende tilbake personer som har bodd her i 9 år, er vel tilpasset og på alle måter har bidratt positivt.

Ofte skjer avgjørelsen om tilbakesending på bakgrunn av én persons vurdering. Enevelde, altså. Diktatoriske avgjørelser. Dersom det er tilstrekkelig tvil i saken, kan den gå til et såkalt nemndmøte der tre personer, hvorav to lekfolk, avgjør saken. Det er Diktatoren som avgjør om slik tvil forefinnes. Merkelig system, eller hva?

Thien Thi Vo er gift her, har et lite barn her, har kjøpt seg leilighet, har aldri vært samfunnet til last og har vært i fullt arbeid. Saken har fått enorm oppmerksomhet i mediene, og det er startet underskriftskampanjer. Likevel bestemmer Diktatoren at det ikke er tvil?

UNE mener at klagerens barn ikke har opparbeidet seg en tilknytning til Norge som tilsier at det foreligger sterke menneskelige hensyn. Barnet er under ett år gammelt og det antas å ha sine primære tilknytning til sine foreldre.»
Hvordan kan de mene det? De kan ikke mene det. Er Sjeggestad ustyrt med et hjerte av stein og en konto av gull? Ser han ikke at dette barnet ikke har noe i Vietnam å gjøre? Har han noen som helst empati med så små barn? Moren har også vært nødt til å gravlegge et barn i Nittedal. Hun vil ha en grav å gå til. Veien fra Vietnam til Nittedal er lang. Kan Sjeggestad og staben hans vennligst prøve å leve seg inn i dette?

Read Full Post »