Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘innvandring’

Det er forskjellig hva vi flykter fra, – og til.

Mange flykter fra seg selv, til alkoholmisbruk.

Mange flykter fra seg selv, til sneversyn og ekstremegoisme. De går fra å være seg selv, til å være seg selv nok.

Mange flykter fra seg selv, til kjøpesentre og forsøk på selvbekreftelse gjennom shopping.

Mange flykter fra seg selv, gjennom hektisk aktivitet. Når døden kommer, har de gjort mye, tenkt lite og dermed, når de tenker etter for alvor, tok kanskje aktiviteten deres en helt feil retning.

Mange flykter fra naturen og miljøet, alt de er avhengig av, og inn i en teknologisk liksomverden.

Mange flykter fra medmenneskelig ansvar.

Så har vi de som flykter fra krig, vold og forfølgelse. På verdensbasis finnes ifølge Flytktningehjelpen 45.2 millioner flyktninger. Det er mennesker som har mistet alt.

Hver eneste en av disse er et medmenneske av kjøtt og blod, sjel og ånd. De er ikke et nummer. De er fullverdige mennesker. Nå trenger de vår hjelp.

Jeg forstår like godt som noen annen at vi ikke kan hjelpe alle sammen i Norge eller Sandefjord, der jeg bor.

At vi ikke kan hjelpe alle, betyr ikke at vi ikke kan hjelpe noen, slik det av og til kan se ut når de som er redd for innvandrere deltar i debatten.

Spørsmålet er: Når verden er som den er, skulle det ikke være mulig å heller hjelpe litt fler enn litt færre enn det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anbefaler? Det er ikke uten betydning om vi hjelper 10, 20 eller 45 medmennesker i nød. Det er gjerne et spørsmål om liv eller død. 45 er ikke akkurat noe for mye det heller.

For ikke lenge siden var jeg i Liberia. Det er et lutfattig land. Likevel har de tatt imot 180 000 flyktninger fra nabolandet Elfenbenskysten. De har kanskje ikke så mye annet enn hjertevarme å gi flyktningene, men det er jo faktisk ikke så rent lite.

Politikere fra Høyre og FRP her i Sandefjord har dessverre fått for vane å satse på å hjelpe færrest mulig. Det sier noe om det provinsielle og egosentriske ved Sandefjord. Det er smålig og urettferdig.

Det blir ikke bedre av at de som støtter en slik politik, skinnhellig nok, prøver å gi politikken et skinn av menneskelighet ved å si at før vi kan hjelpe mange, så må vi hjelpe de få vi tar imot skikkelig. Her aner jeg ugler i mosen og vikarierende motiver.

For hvis de virkelig er så opptatt av å ta imot flyktninger på en ordentlig måte, hvorfor legges det ikke større vekt på å utarbeide programmer, modeller og løsninger som faktisk vil hjelpe flyktningene til å finne sin plass i et nytt land og i vår by? Ja, hva har egentlig helt konkret blitt gjort her?

Politikerne er langt ivrigere til å fortelle oss hvor kostbare og problematiske flyktningene er. Hvis de virkelig er så opptatt av å ta imot flyktninger på en ordentlig måte, hvorfor taler de ikke oftere om hvilken ressurs de kan være for byen?

Nettopp dette satte Rasmus Hansson fokus på under Debatten på NRK1 10. oktober. Der viste han tydelig hvor galt det kan gå når underliggende premisser altfor lenge og altfor sterkt får snikstyre hvordan vi diskuterer en sak. Han sa:

«Jeg kommer fra en flyktningfamilie. Moren og faren min måtte flykte da det var krig her i landet. Moren min ble godt mottatt i Sverige, faren min var ikke så heldig.

Jeg syns det er ganske ille å måtte høre år ut og år inn på en flyktningedebatt som bare handler om problemene ved å ta i mot flyktninger.

Det å kunne ta i mot flyktninger i et land er først og fremst en berikelse, og det er en forpliktelse. Vi har en flyktningedebatt i Norge som tar utgangspunkt
i en slags underliggende forestilling om at flyktninger er noe vi egentlig ikke skulle hatt, men så har vi fått dem likevel, og så må vi løse de problemene.

Utgangspunktet skal være et helt annet. Det skal for det første være at dette er en hyggelig, god, viktig, berikende plikt. For det andre skal utgangspunktet
være Libanon, som i dag har en million flyktninger fra Syria, omtrent 1000 ganger så mange som det vi tar i mot. Det er det nivået vi skal sammenligne oss med når
vi ser på hvilke forpliktelser vi har for å hjelpe folk som er i nød.

Så får vi løse de tekniske problemene som vi har aldeles utmerket god kapasitet til å løse, og så får vi gjøre det til en berikelse for Norge at vi hjelper de menneskene som skal komme hit.

Og så må vi holde opp med denne debatten som bare fokuserer på andre menneskers nød som et problem for søkkrike Norge.»

Slik politikertale er det sjelden man hører. Så ble da også resten av panelet veldig stille…

For meg er det mer enn betenkelig at flyktningepoltikk skal avgjøres av politikere som sitter på sine kjepphøye hester, i et lite land mot det kjepphøye nord og soper inn sine, i et globalt perspektiv, ultra-fete lønninger. Ingen slike avgjørelser burde tas uten at minst én blant beslutningstakerne har vært i en flyktningeleir.

Det er ikke uproblematisk å ta imot flyktninger. Men istedet for å nærmest avvise hele problemstillingen, bør vi stå sammen om å finne best mulig løsninger for flest mulig. Hva om hele byen, hele nasjonen, hele verden, gikk samen i en idédugnad for å utvikle gode tiltak? Disse tiltakene bør bygge på at flyktninger slett ikke bare er en belastning, men også en ressurs.

Reklame

Read Full Post »

Mangfold er bra. Mangfold er kommet for å bli.

Enten man liker det eller ikke: Nisselua må nå legges på hylla. Norge er blitt et internasjonalt land. Norge i Verden. Verden i Norge. Slik er virkeligheten. Det er best å forholde seg til den.

Og hva i all verden er «etnisk norsk»? Kan noen gi en fullgod forklaring på det? En mor i Drammen, med det norskklingende (?) etternavnet Schultheiss ønsker å flytte barnet sitt til en annen skole, skriver VG. Hun synes det gir et «skjevt utgangspunkt for læring» at klassen inneholder 22 såkalte minoritetselever og bare 4 såkalt «etnisk norske».

Jeg kan tenke meg mange andre faktorer enn etnisitet som også byr på skjeve utgangspunkt for læring. Skal jeg av den grunn frakte sønnen min med bil og buss til andre skoler, med andre skjevheter?

Schultheiss klarer ikke å se kultursammensmeltningen på Fjell skole som en ressurs. Det gjør heller ikke norske politikere. Så å si alt de sier om innvandring og integrering har som underliggende premiss at dette først ogfremst er et gedigent problem. Mange har vist at det langtfra er tilfelle. Boken «Migrasjon og frihet» er en finn innfallsport til dem som ønsker noe annet enn det samme oppgulpet man hører overalt. For dem som takler å tenke litt mer avansert enn bare svart-hvitt, for dem som takler nyanser og synes det er en god ting, kan det være mye matnyttig i denne teksten fra Kristin Clemets hånd.

Innvandrerne er overrepresentert blant de aller beste elevene i landet vårt. Basta!

Read Full Post »

Vedtaket om å utvise Laila Navrud og hennes sønn på et halvt år er inhumant, mener advokat Fridtjof Feydt. Det er ikke vanskelig å være enig.

Inhumant. Umenneskelig, altså. Da er det kanskje også umennesker som står bak. Iallfall er det enkeltpersoner som bærer ansvaret for at mange mennesker som søker beskyttelse og et bedre liv i Norge, må dra tilbake, til krig, til vold, til ufrihet, til nød, til sult, til forfølgelse, til undertrykkelse.

Det er enkeltpersoner i Norge som har ansvaret for at små barn må dra tilbake til underutviklede land. Det er enkeltpersoner i Norge som har ansvaret for frykten som lyser ut av disse barnas øyne.

Jens Stoltenberg er en av disse enkeltpersonene. Han har direkte ansvar. Det samme gjelder hans kumpaner Knut Storberget og Kristin Halvorsen. alle snakker de så vakkert om at asylsøknadene til Norge nå er redusert. Som om det skulle være en lykke. Hvilket det selvsagt ikke er. Det betyr bare et enda sterkere press på lutfattige land om å ta imot enda flere flyktninger. Styrtrike Norge vil ikke hjelpe. Styrtrike Norge har fått en lei sykdom. Diagnosen er «vondt i viljen». En rekke individer er nå smittet. Politikere, embedsmenn og journalister ser ut til å være ekstra hardt rammet. Merkelig nok ser også velgerne av FRP til å være spesielt hardt rammet.

UNE vil nå sende ut godt integrerte Laila Navrud og hennes beskyttelesløse sønn på et halvt år. Det er enkeltpersoner som står bak dette hjerteløse, meningsløse og tankeløse vedtaket. Enkeltpersoner har ansvaret. Hvordan får de sove om nettene?

Kanskje burde alle som stiller seg bak slike vedtak selv sendes ut av landet en periode, iallfall et halvt års tid, til et knallhardt land, for å sove på en knallhard iernbaneperrong, og streve knallhardt for å samle inn til dagens brød.

Er det ikke et usselt og ynkelig yrke å stadig vekk forsvare at hjelpeløse medmennesker blir sendt ut av Norge til uvisse skjebner? Det eneste man med visshet kan si er at de vergeløse vil gå på trynet.

Er det ikke en ussel og ynkelig jobb informasjonssjefen i UNE har når han stadig vekk lirer av seg fraser som skal rettferdige gjøre vedtakene fattet av hans medarbeidere i UNE,  – steinhjertevedtak? Hva slags måte er dette å bruke livet sitt på?

Hva vil skje når informasjonssjef Bjørn Lyster en dag i sin pensjonisttilværelse endelig får tid til å stoppe opp litt, tenke seg om og se livet sitt i retrospektiv. Hva vil svaret være når han spør seg selv: Hva fikk jeg utrettet?

La oss vekke Lyster i dag. La han ikke lenger få gjøre som han lyster. Det er på tide at han våkner opp, viser litt mot, viser lit tæl, viser litt fast kjerne. Lenge nok har han vridd seg unna som en sleip ål.

«Er det ikke et usselt og ynkelig yrkesliv du lever, Lyster? Hvordan kan du forsvare utvisningen av familien Navrud?»

 La oss alle sammen sende ham dette spørsmålet på epost. Vi dømmer ham ikke. Vi bare spør. Her er epostadressen hans: bly@une.no

Jeg har allerede gjort det. Det er fint hvis du har tæl til å følge opp.

Read Full Post »

Senterpartiet har alltid ført en egoistisk, korttenkt, sneversynt og skummel politikk på miljøfeltet. De prøver å gi seg ut for å være et grønt parti, men nå finnes det mange grønnfarger som kjent. SP kler seg i løgngrønt.

port

Hvordan skal døren inn til Norge se ut?

Nå vil de gjøre døren inn til Norge trangere. På den måten tror de det vil komme færre asylsøkere hit, noe de anser for å være en lykke. De har lært av Danmark, og vi vet alle hvor vellykket asylpolitikken og integreringen er der.

SP ligner mer og mer på et parti som er seg selv nok. (Jeg regner med at så norske som de er i SP har de lest sin Peer Gynt og kan dermed forholde seg til dette uttrykket.)

Det finnes over 40 millioner flyktninger i verden. Verden er allerede svært multikulturell. Den vil bare bli det enda mer. Slik er det enten man liker det eller ikke, det nytter ikke å late som noe annet. Det er mange som trenger hjelp. Det er mange som fortjener en bedre hverdag. Å kalle dem «lykkejegere» er å snu virkeligheten på hodet. De virkelige lykkejegerne, det er oss som allerede bor i Norge, med vårt overforbruk. Det er på tide å dele!

Hvis man gjør dørene på trangere, enten det nå er på en fotballstadion, et kjøpesenter eller inn til et land, vil det ikke komme færre, det vil bare bli mer trengsel og knuffing i døråpningen. Det kan være regelrett farlig.

Døren inn til Norge bør absolutt ikke gjøres trangere. Tvert imot bør velkomstkomiteen utvides.

Read Full Post »

Jeg blir alltid litt ekstra interessert når ordet «lyver» lyser mot meg fra en avisforside. Det er forfriskende direkte. Koblet med ordene «FRP» og «asylsøkere» blir det dynamitt.

Det er ingen hvem som helst som mener at FRP lyver. Han er generalsekretær i en stor og seriøs organisasjon. Det er verdt å lytte til kritikken hans. Ikke bare mener han at FRP lyver, han mener at det Siv Jensen sier kan være kriminelt. Han sikter til at ytringene hennes er hatefulle og fulle av ringeakt overfor en utpekt gruppe. Å bli mistenkt for å komme i konflikt med straffelovens paragrafer på dette området, er ikke mye å være stolt over. Siv Jensen burde regelrett skamme seg over å stemple hele grupper på denne måten. Men nei. Hun brøyter seg rydning med brask og bram uten snev, uten fnugg, uten antydning til skam. Man fylles av skam over slik skamløs framferd.

Som Petter Eide sier: Sett inn ordet «Jøde» i stedet for «asylsøker» og man vil se hvor brutalt, ufint, og kanskje lovlost, det Jensen utbasunerer er.

Jensen på røvertokt: «Det vi ser i Oslo er en flom av kriminelle asylsøkere som selger dop og voldtar jenter uten grunn.»

Nei, sier jeg. Det jeg ser i Oslo er en flom av småkriminelle FRP-ere som selger løgner, forvrengninger, egoisme, hat, frykt, sammensausing og manipulering.

Read Full Post »

Vet du hva lederen for UNE, Terje Sjeggestad tjener i året? Ifølge skattelistene: 885 898 kroner. Har det noe med saken å gjøre, da? Det er jo ikke han personlig som har utvist småbarnsmoren som etter å ha bodd ni år i Norge nå hives ut.

Nei, men Sjeggestad har vært kjent for å føre en streng politikk. Og en leder vil alltid ha mye å si for hvordan det tenkes i en bedrift eller et kollegium. Han setter sitt preg på stil og tenkesett. Og til syvende og sist er han ansvarlig for alt som skjer der. Personlig forstår jeg ikke hvordan Sjeggestad kan sove godt om nettene. Han er sjef for en geskjeft som sender både den ene og den andre tilbake til ren elendighet. UNE kan umulig ha full oversikt over hvordan det går med dem som sendes tilbake. Uansett er min vurdering at det er uverdig å sende tilbake personer som har bodd her i 9 år, er vel tilpasset og på alle måter har bidratt positivt.

Ofte skjer avgjørelsen om tilbakesending på bakgrunn av én persons vurdering. Enevelde, altså. Diktatoriske avgjørelser. Dersom det er tilstrekkelig tvil i saken, kan den gå til et såkalt nemndmøte der tre personer, hvorav to lekfolk, avgjør saken. Det er Diktatoren som avgjør om slik tvil forefinnes. Merkelig system, eller hva?

Thien Thi Vo er gift her, har et lite barn her, har kjøpt seg leilighet, har aldri vært samfunnet til last og har vært i fullt arbeid. Saken har fått enorm oppmerksomhet i mediene, og det er startet underskriftskampanjer. Likevel bestemmer Diktatoren at det ikke er tvil?

UNE mener at klagerens barn ikke har opparbeidet seg en tilknytning til Norge som tilsier at det foreligger sterke menneskelige hensyn. Barnet er under ett år gammelt og det antas å ha sine primære tilknytning til sine foreldre.»
Hvordan kan de mene det? De kan ikke mene det. Er Sjeggestad ustyrt med et hjerte av stein og en konto av gull? Ser han ikke at dette barnet ikke har noe i Vietnam å gjøre? Har han noen som helst empati med så små barn? Moren har også vært nødt til å gravlegge et barn i Nittedal. Hun vil ha en grav å gå til. Veien fra Vietnam til Nittedal er lang. Kan Sjeggestad og staben hans vennligst prøve å leve seg inn i dette?

Read Full Post »

Hylland Eriksen mener kunnskapsnivået i innvandringsdebatten er for lavt. Debatten er fastkjørt og kommer ikke videre, mener han. Det er ikke vanskelig å gi ham rett. De mange innleggene i kjølvannet av nettavisenes artikler er bevis godt nok.

Ergo lager Eriksen en test. Dagbladet utfordrer Amundsen i FRP til å ta den. Han sier først ja, på en betingelse, en betingelse jeg mistenker for å ha et aldri så lite ondskapsfullt motiv. Jeg blir med, sier Amundsen, dersom Eriksen går med å ta en mot-quiz (for et ord!) som FRP skal lage. Sporty nok sier Eriksen ja til det. Da får Amundsen kalde føtter og påstår at han har for mye annet å drive med. Han skal ta fatt på noe han kaller “reell” politikk”. Jeg får det ikke til å gå opp. Særlig ikke fordi Amundsen har vært en usedvanlig flittig og hissig skriver av leserinnlegg. Jeg får den samme tanken som venstrepoltikeren Raja: Amundsen tør ikke. Han feiger ut. Han er redd for å demonstere sine kunnskapshull for tydelig.

Dessuten ville han bli nødt til å svare mot de mytene FRP gjerne sprer, som at innvandrere er mer arbeidsledige enn nordmenn. Det er rett og slett ikke sannheten.

Nå har statssekretær Rieber-Mohn funnet noen tallfeil i fasiten til Eriksen. Han innrømmer selv at det er noen “småfeil” der. Så kan man jo spørre om Rieber-Mohns tall er så mye bedre og sannere når hun tror seg å vite at det er tohundreogtrettitotusenåttehundreogfemten innvandrere med vestlig bakgrunn i Norge. Ikke fjorten. Ikke seksten. Femten!!!

Poenget til Eriksen står fast: Kunnskap bør settes i høysetet. Altfor mange har altfor steile meninger på altfor tynn bakgrunn. Venstres Raja er enig i dette og har fulgt opp med å lage sin egen quiz. Han mener dette kan tjene som en god form for folkeopplysning.

Innvandrere bør lære seg norsk. Debatten blir bedre dersom de som ønsker å delta oppgraderer sine kunnskaper. Innvandring går i all hovedsak bra. Dette er noen av konklusjonene fra Eriksen og Rajas side.

Merkelig at så mange har vondt for å si seg enig i dette.

Read Full Post »

Hylland Eriksen mener kunnskapsnivået i innvandringsdebatten er for lavt. Debatten er fastkjørt og kommer ikke videre, mener han. Det er ikke vanskelig å gi ham rett. De mange innleggene i kjølvannet av nettavisenes artikler er bevis godt nok.

Ergo lager Eriksen en test. Dagbladet utfordrer Amundsen i FRP til å ta den. Han sier først ja, på en betingelse, en betingelse jeg mistenker for å ha et aldri så lite ondskapsfullt motiv. Jeg blir med, sier Amundsen, dersom Eriksen går med å ta en mot-quiz (for et ord!) som FRP skal lage. Sporty nok sier Eriksen ja til det. Da får Amundsen kalde føtter og påstår at han har for mye annet å drive med. Han skal ta fatt på noe han kaller «reell» politikk». Jeg får det ikke til å gå opp. Særlig ikke fordi Amundsen har vært en usedvanlig flittig og hissig skriver av leserinnlegg. Jeg får den samme tanken som venstrepoltikeren Raja: Amundsen tør ikke. Han feiger ut. Han er redd for å demonstere sine kunnskapshull for tydelig.

Dessuten ville han bli nødt til å svare mot de mytene FRP gjerne sprer, som at innvandrere er mer arbeidsledige enn nordmenn. Det er rett og slett ikke sannheten.

Nå har statssekretær Rieber-Mohn funnet noen tallfeil i fasiten til Eriksen. Han innrømmer selv at det er noen «småfeil» der. Så kan man jo spørre om Rieber-Mohns tall er så mye bedre og sannere når hun tror seg å vite at det er tohundreogtrettitotusenåttehundreogfemten innvandrere med vestlig bakgrunn i Norge. Ikke fjorten. Ikke seksten. Femten!!!

Poenget til Eriksen står fast: Kunnskap bør settes i høysetet. Altfor mange har altfor steile meninger på altfor tynn bakgrunn.

Read Full Post »

Veldig mange ser ut til å operere med et lite gjennomtenkt kulturbegrep. Det kan virke som svært mange tar for god fisk at det finnes noe sånt som én felles norsk kultur. Det snakkes om «den norske kulturen» i bestemt form. Hva denne felles kulturen skulle bestå i spesifiseres sjelden. Ja, det kan nesten virke som man ikke har tenkt aktivt gjennom at kultur er et dynamisk begrep. Kultur forandrer seg. Noen spørsmål til ettertanke:

– Hvor ofte må man bruke gamasjer for å tilhøre «den norske kulturen»?

– Hvor lenge har likestilling vært en del av «den norske kulturen»?

– Vinkonsumering, er det en del av «den norske kulturen»?

– Det å innta pizza og taco på lørdagskvelden, er det en del av «den norske kulturen»?

– Må man være helt opphengt i fotball for å hevde at man er skikkelig norsk?

– De som står på snowboard, de som benytter seg av Playstation, de som ser mye amerikansk film, de som bruker mye tid på dataspill, ja, mer tid på dataspill enn på å gå turer i skog og mark, – er de en del av «Den Norske Kulturen»?

Hvs man nå klarer å se vekk fra personen Hylland-Eriksen en stakket stund og lytte til det han faktisk sier i denne artikkelen, så burde det gå an å få øye på at han har noen viktige poeng:

* Den norske kulturen, det norske fellesskapet, er først og fremst et språkfellesskap. Selv om vi er utrolig ulike oå andre felt, er vi fortsatt norske. Jeg er like norsk som deg selv om jeg er totalavholdsmann. Du er like norsk som meg selv om du sjeldnere har hatt telemarkski på beina og ikke har beteget like mange fjelltopper.

* Norske verdier er langt på vei europeiske verdier og ikke særegne for oss. Og eventyrene våre, de er i nær slekt med eventyr fra andre verdensdeler. Med andre ord: selv det norskeste av det norske kan du finne igjen i tjukkeste India.

* Innvandrere, muslimer så vel som ikke-muslimer, bringer med seg mye positivt.

* Med innvandring til Norge bringes også Norge ut i verden.

Min konklusjon er at Steinar Lem, som har sagt så mye klokt før, bruker energien sin på å slå inn åpne dører. Det er ikke noe viktig innspill han kommer med. Langt på vei oppnår han kun å få støtteerklæringer fra folk han vel innerst inne ikke er så glad for å være på lag med.

Read Full Post »

Tornfulle FRP

Nestformann i FRP forsøker å være poetisk. Eller er det noe annet han prøver på? Et ønske, en trang, en impuls har fått han til å sammenligne innvandring med en rosebusk:

Jeg registrerer at flere ønsker å snakke om rosene og ikke tornene

Det kan da umulig være så galt, Sandberg? FRP snakker jo selv bare om tornene. Nå møter han noen som snakker om rosene.

Sandberg spør seg selv heller ikke hvorfor evolusjonen har latt rosebusken utvikle torner.

Helhetssyn, Sandberg, helhetssyn. Kunne det være noe?

Read Full Post »