Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘metaforer’

«Bokstavelig talt» må være ett av vårt språks mest misbrukte og overforbrukte uttrykk.

«Bokstavelig talt» skal benyttes når man bruker det som vanligvis er et språklig bilde i bokstavelig forstand. Så enkelt. Så vanskelig.

*** Veldig ofte når noen skriver «bokstavelig talt» mener de egentlig «i dobbelt forstand».

Det vil si at uttrykket, slik det er brukt, kan leses i både bokstavelig og billedlig forstand.

Eksempel: «Her skvetter mennene, bokstavelig talt.»(Om menn som blir skremt mens de urinerer). Det korrekte her vil være: «Her skvetter mennene i dobbelt forstand.»

Eksempel 2: «Innvandrere lever bokstavelig talt i skjul». Om innvandrere som skjuler seg i skjul. Siden uttrykket er brukt både bokstavelig og billedlig, vil det være riktigere å skrive: «Innvandrere lever i dobbelt forstand i skjul».

*** Noen ganger brukes «bokstavelig talt» nærmest som en frase, uten noe spesifikt innhold.Det refererer egentlig ikke til noen ting. Det er ikke noe språklig bilde med i ytringen i det hele tatt. Da er det heller ingen grunn til å gjøre leseren oppmerksom på at man taler bokstavelig.

Eksempel: «Det var bokstavelig talt en deilig dag i Oslo.»

*** Temmelig ofte bruke «bokstavelig talt» når skribenten egentlig mener «billedlig talt»- Altså stikk motsatt av hva uttrykket egentlig betyr.

Eksempel: Sportsjournalisten utbryter om en fotballspiller som har løpt til et sted på banen hvor han har lite eller ingenting å gjøre: «Han er på en skikkelig bærtur, bokstavelig talt».

Men det er han jo ikke. Hvis han bokstavelig talt var på bærtur, ville han vært ute i skogen, med en bærplukker, for å sanke inn blåbær.

Hva er så korrekt bruk av uttrykket?

La meg ta et eksempel med kameler som slukes. Det uttrykket brukes vanligvis billedlig. Men her har vi en situasjon der en kamel, bokstavelig talt, svelges. Den fortæres altså. Kamelkjøttet spises. Den billedlige betydningen er ikke med her. Dermed er ikke uttrykket brukt i dobbelt forstand. Her spises, kort og godt, en kamel.

Reklame

Read Full Post »

43,7 millioner flyktninger finnes i verden, ifølge tall fra Flyktningehjelpen.

I 2010 kom det omlag 10 000 asylsøkere til Norge. De tre største gruppene var fra Eritrea, Etiopia og Somalia. Deretter følger Nigeria, Sudan og Algerie.

Forbausende mange går fortsatt rundt med holdninger som «Norge for nordmenn», «det er skummelt å blande raser» og den slags. Slik jeg ser det lever disse menneskene i en annen tid. Det er en slags virkelighetsfornekting og øsnketenkning. De ønsker seg en rasesegregert verden. Et inhumant ønske, spør du meg. Dessuten er det totalt virkelighetsfjernt. Verden av i dag er multikulturell enten man liker det eller ikke. Heldigvis, sier nå jeg. Av med nisselua!

Til folk som er litt for opptatt av rase, kan boken Rasenes oppfinnelse anbefales. Den er rasende god!

Går det egentlig an å si at noe er typisk norsk? Kanskje. Kanskje det er typisk norsk å spise pizza eller taco på lørdagskvelden..? La meg da spørre: Hvem, om ikke innvandrerne, er det som har gitt oss pizza og taco? En annen ting er det at nordmenn har det med å gasse seg litt for mye med alskens gode matretter. To av tre nordmenn er nå overvektige. Kan det være at vi ser et bilde av en overmett, selvgod og sneversynt nasjon? Er det typisk norsk å forspise seg?

FN har regnet ut at hvis alle verdens mennesker skulle ha et like høyt forbruk som en gjennomsnittlig nordmann, ville vi trengt 5,8 jordkloder. Har vi det? Lever vi da på en rettferdig og  bærekraftig måte i Norge? Er kanskje ikke alle mennesker likeverdige, hvilket også betyr at klodens verdier skal deles likt?

Nordmenn er overbeskyttet. Vi setter ikke nok pris på den friheten og tryggheten vi lever under. Dermed vil vi heller ikke i stor nok grad hjelpe dem som ikke har det så godt. Skulle noen fra andre land driste seg til å komme hit, kaller vi dem for «lykkejegere». Med den slags merkelappklistring er det mange som vil avskrive, ja, nettopp det, sine medmennesker. Men stopp! Et ørlite sekund… Hvem er de egentlige lykkejegerne? Hvem er det som lever med et overforbruk kloden ikke tåler i lengden?

Tipp hvilken nasjonalitet denne nesa har

Tipp hvilken nasjonalitet denne nesa har

Lekse: Finn ut litt om hvordan land som Etiopia, Eritrea og Sudan fungerer for tiden. Deretter blir spørsmålet: Er det ikke en medmenneskelig plikt å hjelpe disse medmenneskene, selv om det koster? Nei, sier mange. De ødelegger kulturen vår. Ja, de ødelegger nesetippkulturen vår.

Det er ellers ikke vanskelig å påvise at det helt siden Norge ble en nasjon har pågått utstrakt kulturutveksling med andre nasjoner og kulturer. Hva som er typisk norsk endrer seg hele tiden. Selv liker jeg, og er flink til, å gå på ski, kjøre på ski og hoppe på ski. Gjør det meg til mer norsk enn de som står på snowboard? Eller dem som helst sitter rolig i sofaen sin og ser amerikanske serier?  Er jeg mer norsk fordi jeg kan skrive norsk, noe mange selverklærte tilhengere av «norsk kultur» er dårlig til? (Mange av disse folka som påstår at de er så glad i Norge skriver «norge» med liten «n». Hm!)

Og du, skisportens vugge har lite i Morgedal å gjøre. Det var samene som lærte nordmenn å stå på ski, også som sport å betrakte.

Nasjonalitet vil komme til å bety mindre i framtiden. Det går an å mislike det, men slik er det. Medmenneskelighet vil alltid komme til å bety mest.

Jeg ber om hjelp til å gi slike storrasister motbør. Fortell dem at du er uenig. Å påstå at det er et landssvik å oppfylle de forpliktelser Flyktningekonvesjonen pålegger oss, er mer enn drøyt. Det burde kvalifisere til å bli dømt av den norske lov, mener jeg.

Et av de største problemene med FRP er at de har en lei tendens til å operere med stigmatiserende gruppetenking, framfor å betrakte folk som det de først og fremst er, – individer. De har også til det groteskt kjedsommelige vist at de sliter med metaforene. Gang på gang går det i ball for dem. Den siste apestreken kommer fra Odd Beston.

Beston framstiller seg som en sterk tilhenger av den norske kulturen. Det hadde vært sååååååååå fint om sånne norskinger da kunne lære seg å skrive norsk. Språk og kultur henger nøye sammen.

Bare for å ta noe:

Det heter «verst», ikke «værst».
Det heter «helikopter», ikke «helekopter».

«Helikopter» heter det fordi dette greske (!) ordet opprinnelig var satt sammen av «helix» som betyr «spiral» og «pteron» som betyr «vinge». Men det er vel for mye forlangt av Beston å be ham å undersøke grundig før han uttaler seg…

Beston skriver det han hører. Han følger ikke reglene. Hvis han lever hele livet sitt på den måten, vil han alltid bare komme til å skrape i overflaten. Han vil aldri komme til bunns i ting. Han vil aldri se sakers kompleksitet. Han vil aldri forstå dybden i noe som helst.

Det er ikke uproblematisk å ta imot flyktninger og asylsøkere. Men isteden for å avvise hele problemstillingen, må vi jobbe sammen for å finne de gode løsningene.

Den som ikke har vært i en flyktningeleir, vet kanskje ikke helt hva han prater om? Den som ikke klarer å leve seg inn i hvordan det er å leve under krigens terror, fattigdommens svøpe, mangel på muligheter, mangel på helsevesen, mangel på grunnleggende rettigheter, bør kanskje ikke uttale seg så sterkt? Den som kun har sett sin egen nesetipp under nisselua, har mye å lære.

Det fine med læring er at det aldri er for sent!

Read Full Post »

Både VG og Dagbladet har i skrivende stund samme toppsak, men ikke bare det, de har også identisk overskrift:

De lengste 90 minuttene i historien

Det er Uniteds manager som har uttalt dette. Slående sagt, så klart, det er derfor det blir gjengitt. Sjansen for at flere ulike norske aviser skulle gjengi nøyaktig det samme fra Fergusons munn, er egentlig ganske liten.

Slående, men er det treffende og sant? Tja. Hva mener han egentlig med historien? Verdenshistorien? Uniteds historie? Hans historie som enkeltmenneske? I det siste tilfellet er det kanskje sant. Men jeg tipper United opplevde lenger minutter (i den grad det går an) da et fly fullt av United-spillere døde. Og hver dag er det folk rundt i verden som, med god grunn, opplever perioder på 90 minutter som lenger enn denne fotbalkampen. Å bli bortført, voldtatt, etterlatt og funnet kan for eksempel ta 90 minutter.

Poenget er at Fergusons ord ikke er kongruent språk. Det er en metafor. Metaforer kan brukes til mye forskjellig. Det er iallfall ikke, som mange tror, bare «krydder» i språket. De er helt nødvendige, og vi bruker alle sammen metaforer ustoppelig. Blant annet bruker vi metaforer til å forstå det som er nytt for oss, vi bruker det til å gi språket vårt variasjon og kraft, og vi bruker det til å strukturere tankene våre. Det siste er grundig gjort rede for i boka Hverdagslivets metaforer.

Spesielt interesserte kan finne ut mer om metaforer her,

Read Full Post »

Jeg kommer i sinnsopprør når jeg ser hvor slurvete mange uttaler seg, unge fotballjyplinger ikke minst.

Det som setter mitt sinn i kok, er først og fremst måten begrepet “sinnssykt” nå brukes på i samfunnet. Så lenge dette er et operativt begrep i psykologien, blir det for meg helt feil å ta det i bruk som en “språklig forsterker” i dagliglivet. Da viser man at man ikke tar sykdom, altså psykisk sykdom, på alvor. Det er verdt å tenke over: Hvorfor kan man uten problemer si Det var sinnsykt morsomt, mens det for de aller fleste lyder helt absurd å si Det var kreftsykt morsomt.

Read Full Post »

I dette innlegget tar jeg ikke stilling til innholdet i saken, bare i retorikken og talemåtene Jensen bruker i denne artikkelen i Dagbladet. Jeg tenker på dem som sutrete, åleglatte og nedlatende. For eksempel:

«…men ærlig talt.» Spør du meg, helt klart nedlatende. Man sier, indirekte, at den andre parten ikke er helt på høyden, at de egentlig er ganske dumme, ueærlige og ikke vet sitt eget beste.

«Regjeringen begynner å bli desperat når de bruker slik retorikk.» Desperat er et sterkt ord. Mulig at Jensen overdriver en smule her? Det må jo være lov å ikke mene det samme som FRP uten å være desperat. Siv Jensen har nok å jobbe med når det gjelder egen retorikk.

«Det er med respekt å melde bare vås.» Hvis man mener at noe bare er vås, hvorfor skal man da så tydelig melde det med respekt? Uttrykket «med respekt å melde» kan oversettes til kongruent språk og betyr da: «helt uten respekt.» Jensen sier altså egentlig: «Jeg vil helt uten respekt melde at det du sier bare er vås.»

Siv Jensen mener vel om seg selv at hun er en direkte og ærlig politiker. Jeg er ikke så sikker…

Read Full Post »

Det har blitt forbausende populært i det siste å sette foten ned. Særlig blir føtter satt ned dersom noen skulle finne på å sette på seg en hijab. Et søk i Google på “sette foten ned hijab” vil gi titusenvis av treff. Alt og alle setter foten ned, eller blir bedt om å sette ned foten. Ikke minst er det FRP som setter ned foten. De setter ned foten over en lav sko.

Enda merkeligere blir denne saken når man kan lese at allerede i 2004 ville FRP sette hijabfoten ned: http://www.dagbladet.no/kultur/2004/05/08/397810.html

Og her et par eksempler mer up–to-date:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=547399

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=548607

Metaforer er en god ting, stort sett. Men av og til virker de, skal vi si, tilslørende. Det synes jeg har skjedd i denne saken. Jeg skulle gjerne sett uttrykt i mer kongruent språk hva FRP, og andre,  egentlig mener når de sier at nå må foten settes ned.

Read Full Post »