Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘FRP’

43,7 millioner flyktninger finnes i verden, ifølge tall fra Flyktningehjelpen.

I 2010 kom det omlag 10 000 asylsøkere til Norge. De tre største gruppene var fra Eritrea, Etiopia og Somalia. Deretter følger Nigeria, Sudan og Algerie.

Forbausende mange går fortsatt rundt med holdninger som «Norge for nordmenn», «det er skummelt å blande raser» og den slags. Slik jeg ser det lever disse menneskene i en annen tid. Det er en slags virkelighetsfornekting og øsnketenkning. De ønsker seg en rasesegregert verden. Et inhumant ønske, spør du meg. Dessuten er det totalt virkelighetsfjernt. Verden av i dag er multikulturell enten man liker det eller ikke. Heldigvis, sier nå jeg. Av med nisselua!

Til folk som er litt for opptatt av rase, kan boken Rasenes oppfinnelse anbefales. Den er rasende god!

Går det egentlig an å si at noe er typisk norsk? Kanskje. Kanskje det er typisk norsk å spise pizza eller taco på lørdagskvelden..? La meg da spørre: Hvem, om ikke innvandrerne, er det som har gitt oss pizza og taco? En annen ting er det at nordmenn har det med å gasse seg litt for mye med alskens gode matretter. To av tre nordmenn er nå overvektige. Kan det være at vi ser et bilde av en overmett, selvgod og sneversynt nasjon? Er det typisk norsk å forspise seg?

FN har regnet ut at hvis alle verdens mennesker skulle ha et like høyt forbruk som en gjennomsnittlig nordmann, ville vi trengt 5,8 jordkloder. Har vi det? Lever vi da på en rettferdig og  bærekraftig måte i Norge? Er kanskje ikke alle mennesker likeverdige, hvilket også betyr at klodens verdier skal deles likt?

Nordmenn er overbeskyttet. Vi setter ikke nok pris på den friheten og tryggheten vi lever under. Dermed vil vi heller ikke i stor nok grad hjelpe dem som ikke har det så godt. Skulle noen fra andre land driste seg til å komme hit, kaller vi dem for «lykkejegere». Med den slags merkelappklistring er det mange som vil avskrive, ja, nettopp det, sine medmennesker. Men stopp! Et ørlite sekund… Hvem er de egentlige lykkejegerne? Hvem er det som lever med et overforbruk kloden ikke tåler i lengden?

Tipp hvilken nasjonalitet denne nesa har

Tipp hvilken nasjonalitet denne nesa har

Lekse: Finn ut litt om hvordan land som Etiopia, Eritrea og Sudan fungerer for tiden. Deretter blir spørsmålet: Er det ikke en medmenneskelig plikt å hjelpe disse medmenneskene, selv om det koster? Nei, sier mange. De ødelegger kulturen vår. Ja, de ødelegger nesetippkulturen vår.

Det er ellers ikke vanskelig å påvise at det helt siden Norge ble en nasjon har pågått utstrakt kulturutveksling med andre nasjoner og kulturer. Hva som er typisk norsk endrer seg hele tiden. Selv liker jeg, og er flink til, å gå på ski, kjøre på ski og hoppe på ski. Gjør det meg til mer norsk enn de som står på snowboard? Eller dem som helst sitter rolig i sofaen sin og ser amerikanske serier?  Er jeg mer norsk fordi jeg kan skrive norsk, noe mange selverklærte tilhengere av «norsk kultur» er dårlig til? (Mange av disse folka som påstår at de er så glad i Norge skriver «norge» med liten «n». Hm!)

Og du, skisportens vugge har lite i Morgedal å gjøre. Det var samene som lærte nordmenn å stå på ski, også som sport å betrakte.

Nasjonalitet vil komme til å bety mindre i framtiden. Det går an å mislike det, men slik er det. Medmenneskelighet vil alltid komme til å bety mest.

Jeg ber om hjelp til å gi slike storrasister motbør. Fortell dem at du er uenig. Å påstå at det er et landssvik å oppfylle de forpliktelser Flyktningekonvesjonen pålegger oss, er mer enn drøyt. Det burde kvalifisere til å bli dømt av den norske lov, mener jeg.

Et av de største problemene med FRP er at de har en lei tendens til å operere med stigmatiserende gruppetenking, framfor å betrakte folk som det de først og fremst er, – individer. De har også til det groteskt kjedsommelige vist at de sliter med metaforene. Gang på gang går det i ball for dem. Den siste apestreken kommer fra Odd Beston.

Beston framstiller seg som en sterk tilhenger av den norske kulturen. Det hadde vært sååååååååå fint om sånne norskinger da kunne lære seg å skrive norsk. Språk og kultur henger nøye sammen.

Bare for å ta noe:

Det heter «verst», ikke «værst».
Det heter «helikopter», ikke «helekopter».

«Helikopter» heter det fordi dette greske (!) ordet opprinnelig var satt sammen av «helix» som betyr «spiral» og «pteron» som betyr «vinge». Men det er vel for mye forlangt av Beston å be ham å undersøke grundig før han uttaler seg…

Beston skriver det han hører. Han følger ikke reglene. Hvis han lever hele livet sitt på den måten, vil han alltid bare komme til å skrape i overflaten. Han vil aldri komme til bunns i ting. Han vil aldri se sakers kompleksitet. Han vil aldri forstå dybden i noe som helst.

Det er ikke uproblematisk å ta imot flyktninger og asylsøkere. Men isteden for å avvise hele problemstillingen, må vi jobbe sammen for å finne de gode løsningene.

Den som ikke har vært i en flyktningeleir, vet kanskje ikke helt hva han prater om? Den som ikke klarer å leve seg inn i hvordan det er å leve under krigens terror, fattigdommens svøpe, mangel på muligheter, mangel på helsevesen, mangel på grunnleggende rettigheter, bør kanskje ikke uttale seg så sterkt? Den som kun har sett sin egen nesetipp under nisselua, har mye å lære.

Det fine med læring er at det aldri er for sent!

Reklame

Read Full Post »

Siv Jensen har det travelt med å kaste forsvarsløse mennesker ut av deres siste-skanse. Huv vil hive etioperne ut av kirkeasylet. Da blir det god plass til henne selv der inne i domkirken. Hun burde virkelig prøve.

Jeg foreslår at hun tar med seg sin kumpan, Herr Sandberg (et annet innlegg på bloggen), som også ville finne det lærerikt å sitte i kirkeasyl noen uker. Tiden går litt fortere når man er flere. Det å være i kirkeasyl er nemlig ikke så lukrativt i utgangspunktet. Det er en desperat handling som etioperne har valgt fordi de ikke ser noen annen løsning. De har ikke gått i kirkeasyl forå være vrange eller slemme, eller fordi etiopere er så umulige av natur.

Livet, og delvis norske myndigheter, har drevet dem inn i et umulig hjørne.

Når lover og regler ikke passer Siv Jensen, vil hun enkelt og greit hurtigforandre dem. Hun ber Regjeringen gjøre dette. Det er nemlig slik at Justisdepartementet har instruert politiet om ikke å gå inn i kirkerommet for å hente ut flyktninger. Siden hun ikke liker det som her er vedtatt, vil hun bare lage en ny regel. Samtidig kritiserer hun andre for ikke å være lovlydige. Vel, det er ikke alle som er i posisjon til å hurtigforandre byråkratiske føringer. De må velge andre virkemidler.

Nå er det ikke akkurat lovstridig å gå i kirkeasyl, selv om Jensen ikke liker det. Jensen er vel ikke så barnslig at hun tror at alt hun ikke liker er ulovlig?

Jensen prøver å få det til å se ut som Norge flommer over av papirløse flyktninger. Derfor løfter hun fram det mest teoretisk baserte og høyeste tallet hun kan finne. Hun vil ha det til at det er 30 000 papirløse flyktninger i landet vårt, og dermed er situasjonen ute av kontroll. Når ble Jensen så glad i teori? Hvorfor ikke forholde seg til et mer praktisk og edruelig tall?

Politiets Utlendigsenhet mener det er et sted mellom 6000 og 8000 papirløse innvandrere i dette landet. Kjenner ikke Jensen til dette tallet, eller velger hun bare glatt å overse det, slik at skremselspropagandaen hennes kan framstå sterkere? Ikke så rettskaffen metode det heller, vil jeg mene. Siv Jensen som er så veldig opptatt av lov, orden, regler og den slags må selv gå foran med et godt eksempel. Nå er hun i stedet i ferd med å bli ei slumse med tall, jamfør skattetall hun har oppgitt i utlandet.

Jensen har, slik jeg ser det, misforstått sin plassering på denne kloden kapitalt. Hun har ikke forstått at man er medmenneske først, og nordmann siden.

FRPs tilnærming til denne saken er overhodet ikke dialogisk og demokratisk. Den er hjerteløs, byråkratisk, ovenfra-og-ned.

Read Full Post »

La oss for all del gjøre slik FRP legger opp til. La oss følge etter USA i ett og alt.

La oss bli en feit nasjon. Feite kropper. Feite lommebøker. Feite egoer.

La oss vralte rundt i vår egen luksus til vi stuper av hjerneslag, og planeten vi lever på strypes av pustevansker.

La etegildet starte. La oss gasse oss ihjel. La oss drite i alle som har mindre enn oss selv.

La oss pumpe opp olje. La oss helle i oss øl. Legg en kotelett til på grillen. Og du, kan du sende over den skåla med pomm’ fri?

Read Full Post »

Noen ganger oppleves virkeligheten virkelig uvirkelig. Som når administrasjonssjefen i Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell blir tatt i forfalskning av cv og studiebeviser. Det er akkurat den slags autorisasjonskontoret sjekker, – at ingen jukser med den type papirer.

For en hverdag. Det er vanskelig å forestille seg hvordan et slikt liv må ha vært, egentlig. Hver dag drar man på kontoret for å sjekke at andre ikke har jukset med papirer, vel vitende om at man selv har jukset med egne papirer, – og det grundig! Ja, de fleste av oss er dobbeltmoralske, i større eller mindre grad. Det er vel verdt å huske på det, men likevel, – dette tar kaka.

Slik jeg ser det er det ikke tvil: Denne type forseelser bør lønnes med fengselsstraff.

Hvorfor har helsesjefen gjort dette? Jeg vet ikke. Konsekvensen av handlingen hennes er uansett at hun har tråkket på andre som står i den samme jobbsøkerkøen som henne. Med løgnaktige og falske midler har hun urettmessig skjøvet andre til side.

Hvis hun ikke evner å gjennomføre en lang og vanskelig utdannelse, som ofte er det som må til for å sikre seg en godt betalt lederjobb, så får hun nøye seg med en type jobber som ikke krever en lang og vanskelig utdannelse. Sånn er det for alle andre.

Helseministeren er lamslått. Vi får håpe lammelsene slipper taket, sånn at de påkrevde handlinger iverksettes. Assisterende helsedirektør forebereder i alle fall nå en politianmeldelse.

Jukseren bør ta sin straff. Faktisk kan denne avsløringen bli en lettelse for henne. Etterpå kan hun starte å leve et ekte liv.

Så kan man jo spørre seg: Hvordan kunne det skje? Er det så lett å være juksemaker i Norge? På en måte er det en god ting at vi har som vane å stole på hverandre. Likevel er det vel liten tvil om at de som ansatte henne burde ha sjekket referansene hennes bedre.

I denne saken skal jeg ikke gjøre noe stort nummer ut av at hun også har vært en fremtredende politiker for FRP. Jeg bare nevner det.

Read Full Post »

FRP er overforenklingens parti, generaliseringenes parti, snusfornuftens parti, lettvinthetenes parti, kunnskapsløshetens parti, egoismens parti, grumsets parti, hoderystingens parti, nedlatenhetens parti, oppgitthetens parti, kynismens parti, medmenneskefiendtlighetens parti, nisseluas parti, miljøbøllenes parti.

Kort sagt er FRP et parti under pari. FRP er et dårlig parti.

Ja, i anstendighetens og langsiktighetens navn: FRP er et dårlig parti.

Snur man partilederens fornavn på hodet, dannes ordet «vis». Det kan selvsagt være tilfeldig…

Personlig håper jeg det ikke er tilfeldig at FRP stuper på meningsmålingene nå. Det vil bringe Norge inn i en mer menneskelig bane.

Anbefalte bøker:

FRP-landet. En artikkelsamling utgitt på Fritt Forlag.

Magnus E. Marsdal: FRP på 1-2-3

Magnus E. Marsdal: FRP-koden

Read Full Post »

Carl i sutremodus

Hvordan har det gått til? Kan du tenke deg?

«Vi har fått alle mot oss. Media serverer en rekke løgner og feilaktigheter om oss», sier Hagen.

Nuvel. Det eksisterer også en mulighet for at Hagen snur verden på hodet her. Det eksisterer en mulighet for at alle er mot FRP fordi de serverer feilaktigheter og løgner.

Det eksisterer en mulighet for at voksne folk begynner å bli lei av det klassiske grepet til FRP, – å innta offer-rollen. Litt for ofte glir dette over i ren sutring.

Så til det morsomste ved Dagbladets oppslag, – artikkelen om den forsmådde Hagen som snufser mot en verden som går imot ham, er satt vis-a-vis en annonse for klarsyn.no. Jommen sa jeg smør!

Read Full Post »

Jeg blir alltid litt ekstra interessert når ordet «lyver» lyser mot meg fra en avisforside. Det er forfriskende direkte. Koblet med ordene «FRP» og «asylsøkere» blir det dynamitt.

Det er ingen hvem som helst som mener at FRP lyver. Han er generalsekretær i en stor og seriøs organisasjon. Det er verdt å lytte til kritikken hans. Ikke bare mener han at FRP lyver, han mener at det Siv Jensen sier kan være kriminelt. Han sikter til at ytringene hennes er hatefulle og fulle av ringeakt overfor en utpekt gruppe. Å bli mistenkt for å komme i konflikt med straffelovens paragrafer på dette området, er ikke mye å være stolt over. Siv Jensen burde regelrett skamme seg over å stemple hele grupper på denne måten. Men nei. Hun brøyter seg rydning med brask og bram uten snev, uten fnugg, uten antydning til skam. Man fylles av skam over slik skamløs framferd.

Som Petter Eide sier: Sett inn ordet «Jøde» i stedet for «asylsøker» og man vil se hvor brutalt, ufint, og kanskje lovlost, det Jensen utbasunerer er.

Jensen på røvertokt: «Det vi ser i Oslo er en flom av kriminelle asylsøkere som selger dop og voldtar jenter uten grunn.»

Nei, sier jeg. Det jeg ser i Oslo er en flom av småkriminelle FRP-ere som selger løgner, forvrengninger, egoisme, hat, frykt, sammensausing og manipulering.

Read Full Post »

Siv vaier i vinden. Begynner det å blåse sterkere nå, vil hun ligge flatt mot bakken. Carl I Hagen begynner også å bli sliten og vil legge seg ned som en skjødehund. Det røyner på for FRP. De stuper på meningsmålingene.

Imens står Erna som et fyrtårn. Hun står som en peilepåle. Hun er en stake de tøffeste gutta samles rundt.

Siv mener det er urimelig og desperat, intet mindre, av Erna å stå opp og fram som hun nå gjør. Hør, hør! Look who’s talking. Hvis dette er urimelig og desperat, hva er da alt Siv har fått seg til å si og gjøre ved tidligere anledninger. (Hvem var det som sammenlignet en norsk politikerkonkurrent med Mugabe?)

Mens Siv er blåst over ende kan hun like gjerne bite i gresset og få litt bakke-kontakt. De andre partiene vil rett og slett ikke regjere sammen med dem. Høybråten gjorde dette klart på et tidlig tidspunkt, og Krf bekrefter dette i en mail til meg i dag:

Hei
Landsmøtevedtaket vårt er helt klart på at vi ikke kommer til å gå i regjeringssamarbeid med Frp. Det står både partilederen og resten av partiet for.
Vårt alternativ er H,V, KrF-regjering.

At over 20 % av det norske folk stemmer på et uansvarlig og egoistisk parti som FRP i den tiden vi lever i, er for meg en gåte. Det som trengs nå, for å få en skakk-kjørt planet på beina igjen, er alt annet enn et parti med nesetippmentalitet, et parti som ikke kan få nok av å beskue sin egen navle.

Jeg ser en link mellom FRPs vekst og tilbakegang i folkeskikken.

Til journalisten som undres på om et bilde sier mer enn tusen ord eller ikke, kan jeg komme med denne faktaopplysningen: Det gjør det ikke. Et bilde sier bare noe annet enn tusen ord. Mer fagstoff om bilder og språk her.

Read Full Post »

FRP blander kortene igjen. Denne gangen er det liv og død som går i surr for dem.

De har vedtatt at aktiv dødshjelp bør bli tillatt. Det skal altså gjøres til en menneskerett å bli tatt livet av. Skal det da i samme slengen gjøres til en menneskeplikt å ta liv? For noen må jo gjøre «jobben»? Vil FRP tvinge legestanden til å drepe?

Ingen kan pålegges å ta andres liv. Og Legeforeningen er tindrende klare, takk og lov, på at de er motstandere av aktiv dødshjelp. Så hvem skal gjøre det da? Skal det bli et eget yrke? Skal FRP i regjering opprette en skole for aktive dødshjelpere? For de har vel ikke tenkt å stille opp som giftsprøytere selv?

Dessuten får jeg ikke denne tanken om aktiv dødshjelp til å gå opp med tanken om menneskelivet som hellig og ukrenkelig. Det står vel fortsatt noe i prinsipp-programmet til FRP om at de baserer seg på «kristne verdier». Tomme ord? Vet de ikke selv hvor de har sitt verdigrunnlag? Henter de meningene sine helt tilfeldig, litt herfra og derfra?

1. Aktiv dødshjelp bygger på et mer enn betenkelig syn på Mennesket. Hvilken filosofi ligger egentlig i bunnen?

2. Forslaget er beheftet med en rekke uløselige praktiske problemer. Hvem skal bestemme når noen har det vondt nok til å få dø? Og hvem skal FRP tvinge til å eksekvere dødshjelpen? Å vedta aktivdødshjelp betyr ikke bare å vedta retten til å dø, men også plikten til å drepe. Legeforeningen sier nei. Hvem skal gjøre det da?

 Ett sted må da grensen gå, også for FRP?

Read Full Post »

Rimi-Hagen fattig i grava

Rimi-Hagen gir økonomisk støtte til FRP. Hvorfor? Jo, som han selv sier:

FrP er det partiet som er klarest på det som er viktig for min familie, det vil si formuesskatt og kapitalavgift.

Når formueskatt og kapitalavgift er det som er viktig for en familie, da har man begynt å leve et fattig liv. Selv kan jeg i brøkdelen av et sekund tenke på 100 ting som er viktigere enn dette. Jeg inviterer mine lesere til å komme med gode alternativer til hva som er viktig her i livet i kommentarfeltet.

Rimi-Hagen kan nok velte seg i penger i pengebingen sin nå, men om han ikke endrer kurs og oppdaterer seg på hva som faktisk er viktig her i livet, så vil han gå lutfattig i grava.

De som synes FRP fører en uansvarlig politikk bør jo vurdere om de i det hele tatt skal sette sine ben i Rimi-butikkene.

Read Full Post »

Older Posts »