Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juni 2009

Vet du hva lederen for UNE, Terje Sjeggestad tjener i året? Ifølge skattelistene: 885 898 kroner. Har det noe med saken å gjøre, da? Det er jo ikke han personlig som har utvist småbarnsmoren som etter å ha bodd ni år i Norge nå hives ut.

Nei, men Sjeggestad har vært kjent for å føre en streng politikk. Og en leder vil alltid ha mye å si for hvordan det tenkes i en bedrift eller et kollegium. Han setter sitt preg på stil og tenkesett. Og til syvende og sist er han ansvarlig for alt som skjer der. Personlig forstår jeg ikke hvordan Sjeggestad kan sove godt om nettene. Han er sjef for en geskjeft som sender både den ene og den andre tilbake til ren elendighet. UNE kan umulig ha full oversikt over hvordan det går med dem som sendes tilbake. Uansett er min vurdering at det er uverdig å sende tilbake personer som har bodd her i 9 år, er vel tilpasset og på alle måter har bidratt positivt.

Ofte skjer avgjørelsen om tilbakesending på bakgrunn av én persons vurdering. Enevelde, altså. Diktatoriske avgjørelser. Dersom det er tilstrekkelig tvil i saken, kan den gå til et såkalt nemndmøte der tre personer, hvorav to lekfolk, avgjør saken. Det er Diktatoren som avgjør om slik tvil forefinnes. Merkelig system, eller hva?

Thien Thi Vo er gift her, har et lite barn her, har kjøpt seg leilighet, har aldri vært samfunnet til last og har vært i fullt arbeid. Saken har fått enorm oppmerksomhet i mediene, og det er startet underskriftskampanjer. Likevel bestemmer Diktatoren at det ikke er tvil?

UNE mener at klagerens barn ikke har opparbeidet seg en tilknytning til Norge som tilsier at det foreligger sterke menneskelige hensyn. Barnet er under ett år gammelt og det antas å ha sine primære tilknytning til sine foreldre.»
Hvordan kan de mene det? De kan ikke mene det. Er Sjeggestad ustyrt med et hjerte av stein og en konto av gull? Ser han ikke at dette barnet ikke har noe i Vietnam å gjøre? Har han noen som helst empati med så små barn? Moren har også vært nødt til å gravlegge et barn i Nittedal. Hun vil ha en grav å gå til. Veien fra Vietnam til Nittedal er lang. Kan Sjeggestad og staben hans vennligst prøve å leve seg inn i dette?

Reklame

Read Full Post »