Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mars 2009

Hvor ille er det å bli kalt «en feiging» av en løgner? Jeg synes Stoltenberg kan ta det med ro.

FRP har en lei tendens til å overforenkle. Å overforenkle er å skjule. Å skjule er langt på vei å lyve. Iallfall når det er helt essensielle momenter som skjules.

FRP tilbyr det enkle og simple. Heldigvis er det ikke sant at dette er noe «folk flest» vil ha.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=542036

Read Full Post »

Det er merkverdig, synes jeg, at ordet «tekst» er bakt inn to ganger i et ord som skal uttrykke at noe er utenfor teksten.

Teksteksternt. For meg ble første dag av Norsk biografisk selskaps seminar, for teksteksternt. Det ble altfor mye historietime. Det ble altfor lite om Stemmen, om fortellerinstansen, om det litterære. Det ble nevnt, nærmest i forbifarten, og i bisetninger. De ble aldri drøftet og analysert på skikkelig vis. Jeg mener dette burde vært gjort, også på et biografiseminar med den politiske biografi i fokus. For også politikerbiografen har språk og tekst som formidlingsredskap.

Hvis jeg husker riktig var det én innleggsholder som nevnte Walton, Egeland og Åmås. Det var ingen som nevnte Clifford, Woolf og Backsheider. Ingen drøfting av hva disse biografiteoretikerne har tenkt og ment var å spore. 

Vi fikk høre om det faglige, faktaorienterte og objektive. Men hvordan gjør man dette i tekst? Har ikke Norsk biografisk selskap interesse av sakprosaprofessor Tønnessons jakt på den ikke-retoriske ytringen? Eller er det det at de har utdebattert dette allerede? Eller synes de dette seminaret skal være så politisk at det ikke blir rom for slikt?

Uansettt hvor politisk, faglig, faktaorientert og objektivt selskapet vil ha seminaret sitt, så finnes ikke den ikke-retoriske ytring. Og enhver retorisk ytring appellerer både til fornuft og følelser. Professor Tønnesson sier nærmest at den ikke-retoriske ytring ikke finnes. Dette burde vært drøftet langt grundigere.

Det ble mye om HVA som skal med i en biografipå dette seminaret. Litt ble det også om HVORFOR det skal med. Lite ble sagt om HVORDAN det skal med.

Så en avsporing: For meg virket det som en del av «spørsmålsstillerne» etter et innlegg, var usedvanlig klønete til nettopp å stille spørsmål. Ikke rart biografiene deres blir lange hvis de trenger så mye plass på å få stilt spørsmål. Kanskje hadde de egentlig en annen agenda? Kanskje ville de, mer enn å stille spørsmål, profilere seg selv og vise hvor flinke de var, gjennom lange, snirklete og detaljerte utelgninger av historisk art.

Nok en avsporing: 180 kroner for den lunsjen? Dagens dårligste vits!

Tilbake på sporet: Det virkelig spennende spørsmålet ble stilt så å si i det dagen var slutt, symptomatisk nok av en dame med spinkel stemme: «Med hvilken fortellerstemme vil du fortelle om fri kjærlighet?» Svaret var: «Foreløpig har jeg hatt nok med kildematerialet.» Og: «Jeg vil fortelle det litt sånn nøytralt.»

Read Full Post »

http://www.vg.no/sport/fotball/norsk/artikkel.php?artid=571888

Tippeligaen og Adeccoligaen må være de to mest kjente ligaene i Norge. Det til tross for at de er to B-gjenger begge to. lallfall i verdensmålestokk, og iallfall i forhold til hvor mye oppmerksomhet de får.

Begrepet “norsk kultur” er problematisk. Det som er norsk for deg er ikke nødvendigvis norsk for meg. Men om det i det hele tatt finnes noe som er typisk norsk så må det være dette:

* Ta en idrett som landet ditt egentlig ikke er spesielt dyktig til engang. Gi denne idretten UHEMMET oppmerksomhet. Dag ut. Dag inn.

* La mediedekningen av denne idretten gå over alle støvleskaft.

* La oppmerksomheten rundt denne idretten fortrenge alt annet. Gi blaffen i om det foregår store idrettsbegivenheter andre steder i verden. Fullt fokus på de norske ligaer! Gi enda mer blaffen i det som måtte foregå av verdensbegivenheter på andre kulturområder. Kan du fortelle at Steffen Iversen har fått et lite tupp i leggen, så glem at norske operastjerner, som faktisk trener seriøst, og langt flere timer per dag, opptrer  iNew York og Sidney.

* La en skokk med usiviliserte, overbetalte, playstationavhengige unggutter få sykelig mye oppmerksomhet.

* Si høylytt fra dersom en fotballspiller har mistet en tånegl, eller dersom marsvinet hans har avgått ved døden.

* Repeter en fire-fem ganger hver kveld at en fotballspiller har mistet en tånegl, og at marsvinet hans har avgått ved døden. Det er fint om det i Kveldsnytt kan komme en egen tilleggsreportasje om det døde marsvinet.

* Fortell alt dette i et sammensauset språk. Det kan aldri bli nok krydder. Det beste krydderet heter “tanketomme og utdaterte klisjeer.”

Dette er sagt av en som er glad i fotball.

Read Full Post »

Aftenposten og Dagbladet forteller om en stortingsrepresentant fra FRP som skjeller ut en lastebilsjef og foreningsmann via e-post. Jeg synes språkbruken i denne mailen var såpass interessant, og ufin, at jeg skrev et brev til herr Andersen fra FRP:

Så du liker ikke at noen skjærer alle over én kam, – ikke når det går utover deg selv? Fra utsiden synes det som det partiet du representerer er ekstra flinke til nettopp det. Vi kan kalle dette å smake sin egen medisin.Ikke alltid like behagelig, men av og til svært nyttig.
 
Fra utsiden synes det som det er du, og ikke lastebilsjefen, som har driti på draget.Det aller dummeste du gjør er, i skriftlig form, å be noen holde kjeft. Det kunne vært moro å høre litt nærmere om ditt syn på ytringsfrihet? Å be noen holde kjeft er så å så aldri noen god løsning.
 
Du ber din meningsmotstander om å være konstruktiv, for så å avslutte din mail med «ikke vennlig hilsen». Hvor konstruktivt er det? Siden du tydeligvis ikke ser klart i denne saken selv, la meg opplyse deg: Det er ikke konstruktivt i det hele tatt. Det er bare barnslig.
 
Et eksempel til på slik barnslig diskusjonsform kunne være å si: Hvorfor i all verden skal skattebetalernes penger (et av FRPs favorittuttrykk?) gå til å betale representanten Andersens lønn? Det kan være fristende å gjøre det, men ikke spesielt saklig eller konstruktiv. Derfor stryker vi den setningen, og kjenner den død og maktesløs.
 
Å si ting som at «jeg blir fort engasjert og da renner det raskt over», er slik jeg ser det svært usaklig. Politikere uten impulskontroll har jeg ikke sans for. Dessuten er det forskjell på å uttrykke noe muntlig og skriftlig.
 
«For å si det rett ut kan du og lastbileierne ikke forvente mer sympati og støtte fra meg i hvert fall!»  Hva er dette? En hevnaksjon? En personlig vendetta? Leser jeg riktig? Er det en seriøs STORTINGSREPRESENTANT som sier dette i skriftlig form?
 
Hvis jeg ikke ser at du kommer med en unnskyldning og uttrykker anger over såpass uklok oppførsel, kommer jeg til å bruke saken videre i mitt arbeid som faglitterær skribent.
 
Med hilsen
Kjetil Dybvik, faglitterær skribent

 

Til dette svarte Andersen kort, og ugodt:

Ser hva du mener!

Read Full Post »

Ja til det som ser best ut ved første øyekast.

Ja til det som er best for meg selv til enhver tid, uten noen dypere ettertanke.

Ja til egoisme.

Ja til kortsiktige løsninger.

Ja til frykten for det fremmede.

Ja til en alkoholsyn som vil drukne Norge i enda mer vold og problemer.

Ja til bløff og uetterrettelige forenklinger.

Ja til dumhet.

 Gi din stemme til FRP du også!

http://www.dagbladet.no/2009/03/12/nyheter/fremskrittspartiet/politikk/innenriks/arbeidsledighet/5263333/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=561072

Read Full Post »

Tornfulle FRP

Nestformann i FRP forsøker å være poetisk. Eller er det noe annet han prøver på? Et ønske, en trang, en impuls har fått han til å sammenligne innvandring med en rosebusk:

Jeg registrerer at flere ønsker å snakke om rosene og ikke tornene

Det kan da umulig være så galt, Sandberg? FRP snakker jo selv bare om tornene. Nå møter han noen som snakker om rosene.

Sandberg spør seg selv heller ikke hvorfor evolusjonen har latt rosebusken utvikle torner.

Helhetssyn, Sandberg, helhetssyn. Kunne det være noe?

Read Full Post »

I Norge i dag opereres det med sterk nesetippmentalitet når det gjelder miljø. Vi “høster” det vi trenger fra naturen her og nå. Helhetstenking og langtidsperspektiver, ja det driter vi i. La oss gasse oss i olje. La oss brøyte ned skog. La oss gjøre akkurat som det passer oss, i øyeblikket.

Om noen titalls insektsarter, et og annet pattedyr og et ukjent antall sjødyr dør ut, hva så? Det er nok å ta av!

Naturen er et finstemt, intrikat, sårbart og helhetlig system. Ødelegger menneskene én del, vet vi ikke hvilke konsekvenser det får for andre deler. Skal vi bruke hue, eller skal Markedet få råde her også? I så fall vil Markedet til slutt ha kjørt hele kloden i grøfta. Av og til må faktisk mennesket holde seg selv litt tilbake. Vi kan ikke alltid dure og ture fram som vi lyster. Dette er opplagt en slik sak. Dette revet trenger vern. Her skal det IKKE bores etter olje!

Read Full Post »

Older Posts »