Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mars, 2009

Jeg har vært i en liten avisdebatt i Vårt Land. Først leste jeg dette innlegget av Gølin Kringen som jeg fant grunn til å ta til motmæle mot. Her er mitt svar.

Reklamer

Read Full Post »

http://www.dagbladet.no/2009/04/21/nyheter/innenriks/aker/aker_solutions/kjell_inge_r/5838948/

Dette innlegget handler om overskriften i Dagbladets reportasje, og ikke selve artikkelen:

Reinsdyr slaktes på gamlemåten ved at en krumkniv stikkes inn i hjernen. Dette fungerer som bedøvelse. Deretter snittes pulsåren i halsen og dyret blør i hjel.

 Også gris slaktes ved at de først bedøves. Som oftest brukes CO2. Grisene senkes ned i et gasskammer før de henges opp, og snittes med kniv i halsen.

 Storfe bedøves med en boltepistol som skyter en bolt inn i hjernen på dyret. Dette gjøres for at dyret ikke skal føle smerte ved selve avlivningen som foregår ved “stikking”, det vil si å kutte de store blodårene som går fra hjertet. Ved selvsyn har jeg sett at man rett som det er trenger både to og tre skudd med boltepistolen. Den ene gangen jeg selv fikk lov til å prøve, gikk oksen ned på ett skudd.

 Dyrene må transporteres fra gården til slakterier. Det er alltid en stressfaktor. På slakteriet “innkvarteres” de i dødens forgård, slakteriets eget fjøs. Fra bingen eller båsen sin her må dyrene før eller senere drives fram til avlivningsstasjonen. Særlig gris liker dårlig å bli drevet på denne måten. Derfor har man ofte brukt noe som kalles “elektrisk drivstav.” Den har blitt mindre vanlig etter hvert.

 Jeg er ingen motstander av slakterier. Jeg har selv over et halvt års arbeidserfaring fra et slakteri. Men jeg er svært opptatt av at dette foregår på så skånsomt vis som mulig for dyrene, og at man kontinuerlig arbeider med de etiske aspektene ved slakting. Bare på den måten vil man få en god og praktisk slakting. Noe praktslakt vil verden dog aldri se. Slakting er og blir en blodig business.

 La meg derfor nedsable media. De hiver seg ut i det og slakter utide:

 • – Idol-trioen blir slaktet
 • – Leserne slaktet Oslo
 • – Slaktet i rapport
 • – Professor-Norge slakter bankene. Les slakten lenger ned i saken.
 • – I 2004 fikk veivesenet slakt for slurv
 • – Slaktet Åsne – får refs
 • – I dagens VG slakter helseminister Sylvia Brustad Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune
 • – Norges klimapolitikk slaktes
 • – Slaktes for kjønnskommentar
 • – Slakt stopper ikke kinogjengerne
 • – Jobbtrening for innvandrere slaktes
 • – Slaktet av Slemme-Tor

 Det er ikke måte på hva eller hvem som kan slaktes av hva eller hvem. Det har gått inflasjon i slakting. Slakte, men sikkert, har det gått opp for meg hvor usedvanlig stort omfang slakt har i Norge. Lenge trodde jeg at VGt var verst av alle slakte-aktørene. Selve slakte-baronene. De slakter for et godt ord. De går over blod og gørr for en god overskrift. Men så fant jeg denne overskriften i Aftenposten: “Slakter Normans slakt av Statskonsult.”  Snakk om slakt! Jommen sa jeg blod!

 Er nå egentlig “slakt” et så suverent ord som den massive bruken kan tyde på? Nei, mener jeg.

 ** Slakt er såpass blodig at det bør reserveres for det domene det opprinnelig hører hjemme på. Det er en dårlig metafor.

 ** Den massive bruken er i seg selv et argument for å avstå fra ytterligere slakting. Det har i mediesammenheng blitt en forslitt frase, en gedigen klisjé, å slakte. Overbetalte journalister burde kunne finne et annet, og mer dekkende, alternativ. God “jakt”!

Read Full Post »

I skrivende stund leder Nina Skramstad Finnmarksløpet. Blant de fem beste, er tre kvinner. Her snakker vi om verdens nest lengste hundekjørerløp. I en slik konkurranse er det ikke få ting som skal være på plass for å bli best:

– Fysisk form

– Evnen til å takle lite søvn

– Evnen til å tenke taktisk

– Samspill med resten av «flokken», altså hundene

Med denne litt spesielle innfallsvinkelen vil jeg gratulere med kvinnedagen.

Jeg minner også om dagens internasjonale perspektiv. I et land som Tanzania er det fortsatt brudepris. Kvinner blir altså kjøpt av sine ektemenn, og blir derfor på sett og vis deres «eiendom».

Det er nok å engasjere seg i. Det er vel ikke blitt slik at norske kvinner sitter med hendene i fanget og tvinner tommeltotter..?

http://www.dagbladet.no/2009/03/08/nyheter/innenriks/kvinnedagen/kvinnekamp/politikk/5189296/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=551298

Read Full Post »

Bloggen ble startet medio september 2008.

26. januar 2009 nådde jeg 10 000 treff.

7. mars, i dag, altså, har jeg nådd 20 000 treff.

Read Full Post »

Menneskene har gjort forandringer i naturen som gjør at elgbestanden har blitt altfor stor. Det har i høy grad med hvordan skogsdrift foregår. Som om ikke det er nok, har vi lagd så mange veier og flyplasser at elgens vandringsruter og beiteplasser ødelegges. Elg sulter ihjel og kjøres ihjel. Menneskene fortsetter sin uvettige naturbruk. De så å si utrydder elgens naturlige fiender. Hadde Norge hatt flere ulver, hadde vi også hatt en sunnere elgbestand. Men neida. Fordi man har forlest seg på Rødhette og Ulven, og ellers nærmest utelukkende bygger sin hatefulle oppfatning av ulven på følelser, klusser man det til.

Det vi trenger er en kraftig nedskyting av elg. Det vil elgen selv, og trærne i skogen tjene på. Vi trenger også å få tilbake en livskraftig ulvestamme. Vi trenger slett ikke flere, men færre veier. Vi trenger en klokere skogsdrift, bygd på helhetstenkning og ikke bare menneskenes kortsiktige profittbehov.

Det går ikke an for menneskene å tro at vi lever uavhenging, fristilt fra resten av naturen. Av og til må menneskene besinne seg, og ofre noe. Vi svever ikke rundt som noen slags ånder eller spøkelser. Vi er bygd av kjøtt og blod, atomer og molekyler. Vi har ikke noe valg. Vi må inngå i en harmonisk helhet med naturen rundt oss, og da mener jeg hele naturen, ikke bare utvalgte deler av den. Hva slags kommune er det som ønsker å skyte en ulv som bringer nye gener? Hva er det som styrer en slik tenkning?

Mer ulv. Nedskyting av elg for å kontrollere bestanden. Forsiktigere skogsdrift. Mindre vei. Større naturforståelse. Mer glede. En sunnere planet.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=551041

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=551205

Read Full Post »

De blindes dronning?

Blant de blinde er selv den enøyde konge, sies det.

I Norge er det etter mitt syn altfor mange som ikke evner å se sammenhenger. Kanskje det har noe med skolen å gjøre? Kanskje det er for mye ensidig pugg-læring fortsatt, og for lite vekt på evnen til å se ting i sammenheng.

Eller det andre grunner til at det passer så mange i Norge å forenkle intrikate samfunnsspørsmål, se ensidige og lettvinte løsninger på saker som har flere sider?

Jeg er enig med Wallmark i at en asylpolitikk bør være åpen og fordomsfri. Jeg er uenig i at Norge bør være med i EU, som er en sammenslutning som bygger på det kapitalistiske.

Det som uansett står fast er at nasjonalitet i kommende år med stor sansynlighet vil bli mindre og mindre viktig. Har FRP tenkt å stå med nisselua i hånda og et trollsnitt i det ene øyet de ser på, og bivåne dette?

http://www.dagbladet.no/2009/03/06/kultur/debatt/siv_jensen/innenriks/islam/5161467/

Read Full Post »

Vi skal selvsagt ikke slutte å  rette søkelyset mot narkotikamisbruk, men:

Den store stygge ulven i dagens Norge, heter ikke narkotika, den heter alkohol. Hvorfor skrives det ikke mer om dette?

Kanskje det passer oss, mannen i gata, folk flest, den jevne nordmann, kall det hva du vil, å se for seg en lurvete gjeng med narkotikamisbrukere. Der finner vi Rusproblemet.

Sannheten er en annen.

Sannheten er at narkotikaproblemet er lite sammenlignet med alkoholproblemet. Norge drukner i alkohol. Det gjør oss dummere, feigere, mer voldelige, mindre barnevennlige, sykere. Alkohol som rusgift er farlig så det holder. Hadde alkohol blitt oppfunnet i dag, ville forskere stemplet den som like farlig og vanedannende som narkotika. Alkohol ville fått sitt rette navn. Gift. Og den ville blitt forbudt.

Hvorfor snakker vi ikke mer om dette? Fordi det rammer majoriteten av det norske folk. Det passer oss så godt å legge skjul på det. La noen andre ta støyten. Journalister er vel ikke den gruppen som har minst grunn til å la være å framstille alkohol som farlig og skadelig.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=550976

http://www.dagbladet.no/2009/03/05/nyheter/innenriks/politi/narkotika/5153810/

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »