Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘ulv’

TRE TYPER ULV

Det er tre typer ulv i Norge i dag.

1. Den symbolske ulven. Denne ulven tilbes ukritisk av en del naturvernere. Den er bare snill og god. Den ser velfødd og rund i kantene ut på bilder. Det er plas til uendelig mange av dem i norsk natur.

2. Den fryktede ulven. Denne ulven hates ukritisk av en del bønder. Den er gjennomført ond. Dens skarpe snute og radmagre kropp er framhevet på bilder. Det er ikke plass til en eneste av dem i norsk natur.

3. Den biologiske ulven. Dette er den mest spennende ulvetypen. Det er forskere som vet mest om den. De ser at den har sin plass i naturen, at det er et kraftfullt, vakkert og nødvendig dyr. Samtidig ser de at det kan være mange problemer forbundet med den. Denne ulven kan være farlig for sauer, hunder og andre husdyr, men ikke for mennesker. Denne ulven er en suksessrik kjøtteter. Denne ulven lever et komplekst sosialt liv. Denne ulven er intelligent og utholdende. Denne ulven har de skarpeste tenner av alle landlevende dyr. Denne ulven lever en tredjedel av livet på spranget.

Reklame

Read Full Post »

Hunden kalles menneskets beste venn. Ulven er av mange sett på som menneskets største fiende. Hvordan kan det ha seg? Vi snakker om samme art her! Hund og ulv kan få forplantningsdyktig avkom.

Jeg har ingen problemer med å forstå tristheten til dem som finner hunden sin drept og maltraktert av ulv. Det er en tristhet som må få et utløp. Det må være lov å klage sin nød. Derimot kan man ikke bygge en naturforvaltning og ulvepolitikk på dette grunnlaget. Det ville blitt en altfor følelseladet, inkonsekvent og urettferdig politikk.

Gode politiske avgjørelser er avhengig av et visst overblikk. Det å stå midt oppe i en sak, gir ikke dette overblikket. Her ligger mye av årsaken til at ikke alle politiske avgjørelser skal tas på lokalt nivå.

Dersom våre forfedre hadde vært like sinte, krakilske, følelseslada og korttenkte som en del av ulvemotstanderne er i dag, ville de jo utryddet ulven for lengst. Og da ville hele grunnlaget for å utvikle hunden vært borte.

ulv

Uten ulv, ingen hund.

I det hele tatt må vi vekk fra en politikk der mennesket mener at det bare kan ta seg til rette, alltid følge sine egne lyster, alltid leve ut sine kortsiktige behov. Det må bli slutt på å forbruke natur som om den var en vare. Vi må heller i langt sterkere grad ta inn over oss at naturen med alle sine arter er et helhetlig system som vi bare er ett ledd i.

Det er alvorlig når KRF mener noe annet.

NRK på nett har klart å få tak i klokere folk enn VG som ved valg av bilde og uttrykksmåter som «flerrer i stykker» forteller en forhåndsbestemt og verdiladet fortelling. Det er eventyret om Rødhette og Ulven på nytt.

Til sist vil jeg si at «rovdyr» finnes ikke. Det er bare en merkelapp menneskene har klistret på enkelte utvalgte dyr. Bak en slik merkelappklistring ligger det en menneskelig rovgriskhet.

Read Full Post »

Til Dagsavisen sier Liv Signe Navarsete, hold deg fast, at Bare Frp er verre enn rovdyr. Hun vil sette foten ned, slik at vi kan få et mer effektivt uttak av rovdyr enn vi har i dag. Alle sine uhyrlige uttalelser topper hun med en gedigen selvmotsigelse, eller i beste fall, intetsigelse: Sp vil ha en anstendig rovdyrpolitikk. Det handler om å leve av og med naturen, sier hun. Ser hun virkelig ikke at om vi skal leve med naturen så kan vi slett ikke alltid leve av naturen? Men det ser ut til å være essensen i SPs egosentriske politikk: Hvis det passer oss mennesker, så er det ingenting i veien for å høgge ned, fiske opp, drepe for fote, utrydde. Hvis det passer oss mennesker, kan vi fjerne. Hvis det passer oss mennesker, kan vi verne. Vi kan skalte og valte med naturen som vi lyster. Hva slags forvaltning er det? Som Navarsete så avslørende sier det, hun vil ha et effektivt roddyruttak. Hør den språkbruken! Det sier jo det meste. Det er altså effektivitet som skal stå i høysetet. Det er en politikk som, unnskyld uttykket, effektivt vil kjøre kloden vår langt ut i grøfta, dypt ned i en søpledunk. La oss gasse oss, sier SP. La oss utnytte og utbytte naturen på våre premisser. Underforstått. Det er ikke så nøye med naturen selv og dens premisser. Det er ikke så nøye med arter som evolusjonen møysommelig har arbeidet fram. Det er ikke så nøye med balansen. Og er det deler av naturen som i øyeblikket, for SP fører en øyeblikkspolitikk, ikke passer oss, så bare kaller vi artene vi ikke ønsker udyr, skadedyr, rovdyr. La meg påpeke at udyr, skadedyr, rovdyr, – og jeg kan tilføye ugress, bare er navn, menneskelige konstruksjoner. Det finnes i seg selv ikke noe slikt som et Rovdyr. En ulv, for eksempel, som Sp er redde for, ikke først og fremst fordi den tar så forferdeig mye sau, men fordi de har forlest seg på eventyr, gjør bare det som genene og instinktene dens forteller den. Gener og instinkter kommer fra den store Skaper, eller fra den langsomme evolusjon, hva man nå tror på, men uansett og definitivt, noe større enn Sp.

Navarsete vil ha en politikk der folk går foran rovdyr. Her konstruerer hun en falsk motsetning. Ulv og menneske har klart å leve sammen i årtusner. Og Navarsete, hvor var det vi fikk menneskets beste venn, hunden, fra igjen? Er ikke det rett og slett en tam ulv? Hadde folk før oss hatt samme blodtørst som deg, og faktisk utryddet ulven, ville heller ikke menneskets beste venn sett dagens lys.

Folk skal ikke gå foran rovdyr. Rovdyr skal ikke gå foran folk. Det Sp i sin effektivitets- og produktivitetstankegang, ikke har forstått, er at livet først og fremst handler om balanse.

Read Full Post »

Menneskene har gjort forandringer i naturen som gjør at elgbestanden har blitt altfor stor. Det har i høy grad med hvordan skogsdrift foregår. Som om ikke det er nok, har vi lagd så mange veier og flyplasser at elgens vandringsruter og beiteplasser ødelegges. Elg sulter ihjel og kjøres ihjel. Menneskene fortsetter sin uvettige naturbruk. De så å si utrydder elgens naturlige fiender. Hadde Norge hatt flere ulver, hadde vi også hatt en sunnere elgbestand. Men neida. Fordi man har forlest seg på Rødhette og Ulven, og ellers nærmest utelukkende bygger sin hatefulle oppfatning av ulven på følelser, klusser man det til.

Det vi trenger er en kraftig nedskyting av elg. Det vil elgen selv, og trærne i skogen tjene på. Vi trenger også å få tilbake en livskraftig ulvestamme. Vi trenger slett ikke flere, men færre veier. Vi trenger en klokere skogsdrift, bygd på helhetstenkning og ikke bare menneskenes kortsiktige profittbehov.

Det går ikke an for menneskene å tro at vi lever uavhenging, fristilt fra resten av naturen. Av og til må menneskene besinne seg, og ofre noe. Vi svever ikke rundt som noen slags ånder eller spøkelser. Vi er bygd av kjøtt og blod, atomer og molekyler. Vi har ikke noe valg. Vi må inngå i en harmonisk helhet med naturen rundt oss, og da mener jeg hele naturen, ikke bare utvalgte deler av den. Hva slags kommune er det som ønsker å skyte en ulv som bringer nye gener? Hva er det som styrer en slik tenkning?

Mer ulv. Nedskyting av elg for å kontrollere bestanden. Forsiktigere skogsdrift. Mindre vei. Større naturforståelse. Mer glede. En sunnere planet.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=551041

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=551205

Read Full Post »

Menneskene har gjort forandringer i naturen som gjør at elgbestanden har blitt altfor stor. Det har i høy grad med hvordan skogsdrift foregår. Som om ikke det er nok, har vi lagd så mange veier og flyplasser at elgens vandringsruter og beiteplasser ødelegges. Elg sulter ihjel og kjøres ihjel. Menneskene fortsetter sin uvettige naturbruk. De så å si utrydder elgens naturlige fiender. Hadde Norge hatt flere ulver, hadde vi også hatt en sunnere elgbestand. Men neida. Fordi man har forlest seg på Rødhette og Ulven, og ellers nærmest utelukkende bygger sin hatefulle oppfatning av ulven på følelser, klusser man det til.

Det vi trenger er en kraftig nedskyting av elg. Det vil elgen selv, og trærne i skogen tjene på. Vi trenger også å få tilbake en livskraftig ulvestamme. Vi trenger slett ikke flere, men færre veier. Vi trenger en klokere skogsdrift, bygd på helhetstenkning og ikke bare menneskenes kortsiktige profittbehov.

Det går ikke an for menneskene å tro at vi lever uavhenging, fristilt fra resten av naturen. Av og til må menneskene besinne seg, og ofre noe. Vi svever ikke rundt som noen slags ånder eller spøkelser. Vi er bygd av kjøtt og blod, atomer og molekyler. Vi har ikke noe valg. Vi må inngå i en harmonisk helhet med naturen rundt oss, og da mener jeg hele naturen, ikke bare utvalgte deler av den.

Å gi trafikkdrepte elgkadavre tilbake til ulven er kanskje lurt, men det er ikke der grunnproblemet ligger.

Mer ulv. Nedskyting av elg for å kontrollere bestanden. Forsiktigere skogsdrift. Mindre vei. Større naturforståelse. Mer glede. En sunnere planet.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=547566

http://www.dagbladet.no/2009/02/26/nyheter/elg/dyrenes_nyheter/innenriks/ulv/5041731/

Read Full Post »