Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘nærlesing’

Først leser vi litt for nærsynt, nemlig:

Jeg holder mitt hode

Alle forsøker å holde sitt eget hode i sine egne hender. Alle må kjenne ordentlig etter. Hvordan kjennes det?

Så leser vi første verselinje slik det egentlig står:

Jeg holder ditt hode

Alle holder noen annens hode i sine hender. Både den som holder, og den som blir holdt, må kjenne ordentlig etter. Skriv tanker og følelser ned i et refleksjonsnotat. Nokså fort sier læreren: «Nå holder det!»

Vi leser de neste linjene:

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet

Dette får vi ikke til rent fysisk. Hva forteller det oss? Samtale i klassen. Alle skriver ned noen refleksjoner.

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv

Dette må vi snakke litt om og forske litt på. Er det virkelig sant at allting holder, og blir holdt, av noe annet enn seg selv? Kan vi finne eksempler?

I dag er det tid for ekskursjon. For oss er det ikke så langt til Mølen, Norges lengste rullesteinsstrand, et uovertruffent område for den som vil oppleve hvordan havet behandler stein:

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv
Slik havet løfter en sten
til sine strender

Gjennestad vgs startet som en gartnerskole. Fortsatt har vi rikelig med gartnerfag og gartnere. Det må vi kunne trekke veksler på når vi nå har kommet til:

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv
Slik havet løfter en sten
til sine strender, slik treet
holder høstens modne frukter

Og kanskje naturfagslæreren skal komme på besøk? Kanskje det er tid for noen solsystem-modeller

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv
Slik havet løfter en sten
til sine strender, slik treet
holder høstens modne frukter, slik
kloden løftes gjennom kloders rom

Nå har vi fått ganske mange bilder og eksempler og konkretiseringer på at:

Slik holdes vi begge av noe og løftes

Dikteren har brukt en del plass på dette. Vi har brukt mye tid på dette. Kanskje vi har med en nøkkelsetning å gjøre? Hvor viktig er det egentlig å holde og å løfte? Vi kan jo bli med byggfagklassen en stund. Og så skrive noen refleksjoner etterpå. Og læreren kan kanskje vise og forklare litt om symbolverdi og metaforer og overføringsverdi.

Det passer fint å slutte med litt mystikk:

dit gåte holder gåte i sin hånd

VI kan starte med å gjette noen banale gåter. Vi kan trekke fram noen eksistensielle spørsmål. Vi kan få fram at noen gåter er større og viktigere enn andre, kanskje.

Hvis vi er heldige kan vi få fram at det ikke finnes noen fasit på alt som er stort og viktig, og at det er greit, ja, faktisk fint.

Read Full Post »