Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Verdens bokdag’

23.april er over oss igjen, dagen som er plukket ut til å være Verdens bokdag. Siden det er verdens, og ikke bare bortgjømte, bortskjemte Norges bokdag, er det en dag som kaller på internasjonal solidaritet.

Kanskje er dagen snart moden for en ny dåp, en voksendåp? Kanskje bør den skirfte navn til Verdens tekstdag. For det finnes mange viktige tekster som ikke er representert i en bok, og det foregår mye viktig lesning, som ikke er boklesning. Med «bok» tenker mange fort på en skjønnlitterær tekst mellom to permer, og det blir litt snevert. Det stenger ute mange andre typer lesning. Gutter, for eksempel, har en tendens til å lese mer på skjerm og flere fagbøker. Det er ikke helt sant at guttene leser så mye mindre enn jentene. Guttene har alltid lest, de. De har bare lest annerledes.

Ved å kalle dagen Verdens tekstdag får vi mer fokus på at lesing, og skriving, foregår overalt.  Vi får inkludert skjermtekster, e-bøker, magasiner, aviser, ja, og filmer. For det er bedre å si at du leser en film enn at du ser en film. Med et utvidet tekstbegrep, kan du også lese arkitektur og musikk. Å lese betyr egentlig «å samle».

Vi lever i et samfunn hvor tekstkulturer bare brer mer og mer om seg. Den som ikke har tekstkompetanse, sakker akterut.

Begrepet «bok» er også problematisk. Hva er egentlig en «bok» når du begynner å tenke over det? Tenk på den plastdingsen småbarn har med i badekaret og som de kaller en badebok. Den tåler vann, har kanskje ikke mer enn fire oppslag, og kan bestå av bare bilder. Verbaltekst finnes ikke. Det er stor forskjell på denne plastdingsen og en koloss som «Moby Dick». Her foregår riktignok mye av handlingen i og på vann, men selve bokobjektet bør skånes for vann. Det merket jeg en dag jeg tok den med meg i badekaret.

En bok er en tekstlig arkitektur. Den er en tekstlig klenad. Men skillene mellom hva som er bok, magasin, tegneserie, film, lydbok og så videre, er uklare.

La oss se litt stort på det, la oss få en Verdens tekstdag.

Read Full Post »