Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘russ’

Tidligere har jeg skrevet kritisk om russefeiring som fenomen, og gitt eksempler på uverdig oppførsel fra enkeltruss. Selv om jeg fortsatt mener at russeordningen som sådan har lite eller ingenting for seg – det er en ordning som er overmoden for revisjon – så er det viktig å få fram at det finnes russ som opptrer positivt.

I denne posten ønsker jeg å trekke fram russ fra Vestborg vgs. Der holder 41 russ på med å samle inn 400 00 kroner til veldedige formål. Det skulle bli 9756 kroner per russ, det. Noen bedre?

Blant annet skal en delsum gå til: 

Kompetansebygging ved sykehuset i Haydom, Tanzania

Sykehuset er ett veldig viktig sykehus, de prøver, for eksempel, å holde nede spredningen av AIDS. Ellers dekker sykehuset ett område med ca. 2 millioner mennesker. De driver dette sykehuset under mye dårligere tilstander enn sykehusene i Noreg, men klarer likevel å utrette mye. Prosjektet vil vere med å finansiere denne kompetansebyggingen, slik at sykehuset i Haydom kan bli ett enda  viktigere og bedre sykehus.

NORAD dekker 90% av prosjektet på sykehuset. Dette fører til at de 55 000 kronene i russens prosjekt, fører til at sykehuset får en støtte på 550 000 kroner.

Read Full Post »