Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘reise’

Sammendrag: Jeg opplevde hotellet som nedslitt. Vonde senger. Kalde dusjer. Skrøpelige dører. Sånne ting. Da jeg klaget, opplevde jeg hotellets personell som kranglete, selvrettferdig og vanskelige.

Ett av sommerens store mål var Bø Sommarland i Telemark. Vi trengte et sted å bo. Valget falt på Norsjø hotell. Det skulle vise seg å bli et ulykksalig valg.Vi var slitne da vi ankom hotellet. Overskuddet til å si fra om små og større ting som ikke var som de skulle, var ikke på topp. Derfor ble det til at jeg heller skrev en mail rett i etterkant av oppholdet. Og én til. Og én til. Og enda én. Siden jeg ikke fikk noe svar på noen sv dem, sendte jeg også et papirbrev. Etter en drøy måned fikk jeg svar. Jeg gjengir deler av brevet her, både for å vise min opplevelse av kvaliteten på hotellet, og kvaliteten på hotellets klagebehandling. Jeg opplevde den som selvsentrert, selvrettferdig og dårlig.

Til Norsjø hotell

Jeg har sendt dere e-post 10. juli, 16. juli, 21. juli og 25. juli uten å få svar. Min e-post er skrevet på saklig vis med gjennomtenkt språk. Det er en tilbakemelding på hvordan vi opplevde vårt opphold ved deres hotell. Den inneholder også en forespørsel om å få tilbakebetalt deler av hva oppholdet kostet siden det er en del ting vi ikke var helt fornøyd med. Med andre ord er det en e-post som krever et svar. Det burde absolutt være i hotellets interesse, som en service-virksomhet, å svare på slike e-poster.

Jeg prøver nå å sende e-posten som papirpost i håp om at det kan føre fram, selv om jeg mener at når en bedrift først har en e-post, så bør de drifte den skikkelig. Det innebærer blant annet å svare på kundehenvendelser.

Hvis heller ikke henvendelsen via papirpost fører fram, vil jeg bruke sosiale medier, som min blogg og Tripadvisor til å fortelle om min opplevelse av Norsjø hotell. Siden jeg jobber med kommunikasjon på Internett til daglig, vet jeg hvordan jeg skal få disse innspillene til å dukke opp på første side når folk søker på «Norsjø hotell» i Google. Jeg håper det ikke blir nødvendig.

Her er en vurdering av hvordan vi opplevde vårt opphold:

** Turen med kanalbåt var kjempefin. Den var virkelig verd pengene.

** Da vi ankom første dagen, fikk vi anbefalt en treretters middag på kvelden. Den viste seg å være veldig lite barnevennlig. Det var rart å få en slik anbefaling, siden det var veldig tydelig at vi hadde med oss et lite barn på knappe 5 år.

** Rommet vi fikk var uten noen form for solskjerming. Kveldssolen sto rett på. Dette gjorde det veldig vanskelig å legge barn.

** Frokosten var ganske bra, men også her hadde det vært kjekt med mer barnevennlig pålegg. Leverpostei, for eksempel. Det hadde også vært fint med en noe mer oppmerksom betjening som fylte der det ble tomt, med juice og brød etc. Brødet var for øvrig veldig godt.

** Badet hadde noen merkelige dører, halvveis ødelagte. Verken min kone eller min sønnklarte å betjene disse.

** Det tok fryktelig lang tid før det kom noe varmt vann i dusjen.

** Lekeplassen med trampoline var fin. Min sønn hadde stor glede av den.

** Den tredje sengen som var satt inn var rett  og slett vond å sove i.

Alt i alt synes vi kvaliteten på oppholdet var halvgod. Prisen på nesten 6000 kroner synes vi var vel drøy. Man kunne jo argumentere for at et halvgodt opphold burde komme til halv pris. I alle fall synes jeg dere kunne redusere prisen noe.

Vennlig hilsen
Kjetil Dybvik, Sandefjord

Hva svarte så hotellet på dette?

** De beklagde at de hadde brukt lang ting på å svare. Forklaringen var ferieavvikling m.m.
** De mente at vi burde ha klaget mens vi var på hotellet, ikke etterpå.
** Den mer enn antydet at jeg gjennom mitt brev kom med trusler mot dem.

Til dette med å klage mens man er på hotellet:

Det kan selvsagt en hotelleier ønske seg, og slik bør det sikkert være i en ideell verden. Det kan likevel tenkes mange grunner til at kunder ikke gjør dette. Det fritar ikke hotellet for ansvar når henvendelsen om ting kunden var misfornøyd med, kommer rett i etterkant av oppholdet. Det er fortsatt mye hotellet kan gjøre for å rette opp i ting, og for å
ta vare på deres renommé.
Jeg kan heller ikke se at noen av forholdene kunne vært rettet opp i underveis uten en del bryderi for oss som kunder. Det i seg selv burde gi økonomisk kompensasjon. Dessuten burde hotellet forstått av seg selv at kunder ikke skal behandles slik. Jeg tenker for eksempel på den reservesengen som ble satt inn.
Én av grunnene til at vi ikke sa fra underveis, var at vi ikke ville risikere å få ferien delvis ødelagt av konfrontasjoner underveis. En annen grunn ligger i at når man først har fått tildelt et rom, installert seg på det, og etter hvert oppdager den ene tingen etter den andre som ikke fungerer, så velger man å leve
med det, tross alt, framfor å flytte til et annet rom. Det er en del styr med et lite barn. En tredje grunn ligger i at det først er i ettekant, når man får snakket skikkelig sammen og evaluert ferieturen, at det blir tydelig nok for en hvor mye det var som ikke fungerte, og at totalen gjør det naturlige å reagere.

Til dette med at jeg skal ha skrevet truende:

“Hvis heller ikke henvendelsen via papirpost fører fram, vil jeg bruke sosiale medier, som min blogg og Tripadvisor til å fortelle om min opplevelse av Norsjø hotell. Siden jeg jobber med kommunikasjon på Internett til daglig, vet jeg hvordan jeg skal få disse innspillene til å dukke opp på første side når folk søker på «Norsjø hotell» i Google.”

Hvis det er dette hotellet tenker på som en trussel, er de på ville veier. Dette er en tydelig informasjon om at jeg som kunde hos en servicebedrift, og deltager i et demokratisk samfunn, vil kunne komme til å ta i bruk min rettighet til å skrive om min vurdering av hotelloppholdet, dersom jeg opplever at jeg ikke blir tatt på alvor som kunde.

At det kan oppleves som ubehagelig for hotellet, og lite lønnsomt, er ikke det samme som en trussel. Det er ikke bra å antyde at kunder som kommer med tilbakemeldinger på ting de er misfornøyd med, er truende. Det er et sterkt ord.

Sluttkommentar: Jeg opplevde betjeningen som lite oppmerksom. Jeg opplevde hotellet som nokså nedslitt. At det tok uhorvelig lang tid før det kom varmt vann i dusjen er ett eksempel på det. Jeg opplevde en del av hotellets løsninger som lettvinte og billige. Å sette en en forferdelig vond ekstraseng på rommet er ett eksempel på det. Jeg opplevde hotellet som sendrektig og vanskelig å ha med å gjøre i den skriftlige kommunikasjonen.

Jeg skrev et brev nummer to. Det brevet har jeg aldri fått noe svar på, selv om det også inneholder konkrete spørsmål. Noe av det verste jeg vet er institusjoner som bare lar være å svare når noe blir problematisk.

Noen økonomisk kompensasjon har jeg ikke fått. Hotellet har ikke engang på noe tidspunkt i prosessen kommentert denne forespørselen fra meg. Den slags stilltiings-taktikk liker jeg dårlig.

Karakter: 3 –

Read Full Post »

Her er et utkast til oppgave 3 på modulen Litterær sakprosa. Tittelen er Artenes påminnelse. Det skal være en tekst med reisen som motiv. Les den og finn ut hva slags reise(r) det er snakk om. Du vil møte både folk og fe på ferden. Tilhørende faglogg kan leses her.

Read Full Post »