Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Phytophthora’

Dette bøkebildet er hentet fra Flickr

Dette bøkebildet er hentet fra Flickr

Et par steinkast fra der jeg bor finnes den lille perlen Fokserød naturreservat. Det er omtrent det eneste vakre å se i dette strøket, blant kjøpesentre, grustak, motorveier og bensinstasjoner. Her har man klart å verne en liten bøkeskog, en grønn liten oase i en ellers asfaltbefengt og skitten industrivirkelighet.

Nå vil ordfører Bjørn Ole Gleditsch ha vei i vellinga.

Til lokalavisa, Sandefjords Blad, sier han at: Personlig mener jeg at det er latterlig at fredede bøketrær – som ikke er spesielt sjeldne i verken Sandefjord eller Vestfold – skal kunne stoppe en smidig avvikling av trafikken til og fra dette området

Mitt svar til ordføreren blir da: Personlig mener jeg det er latterlig med en ordfører som ikke har mer respekt for naturen enn som så. Dessuten er det latterlig og dumt at han ikke har større respekt for at andre har mer kunnskap enn han om hva som bør vernes og ikke vernes.

Kanskje vet ikke ordføreren at den mest kjente bøkeskogen i Vestfold, den i Larvik, er truet av soppen Phytophthora? I så fall understreker det mitt poeng om at ordførere ikke har noe med å mene om vern av visse naturområder er «latterlige» eller ikke. For hva er det som skjer nå? Denne lille soppen er i stand til å ta kverken på store trær i løpet av kort tid. Og i stort omfang. Nå er den altså på plass i Bøkeskogen i Larvik, som et resultat av at noen har kastet hageavfall i skogen, der denne soppen fulgte med som en nisse på lasset. Man er i gang med å forske på denne bøke-sykdommen, melder Vestfold Blad. All den tid vi ikke vet hvilke konsekvenser det kan få, framstår det som galskap å hugge bøkeskog andre steder i Vestfold.

Kanskje bare later ordføreren som han ikke vet alt dette? I så fall gjør det ikke akkurat saken noe bedre.

Heldigvis er det ikke ordførere som bestemmer hva som skal vernes. Da ville næringspolitiske interesser fort komme til å ta knekken på norsk natur. Det kan virke som ordførere ofte ikke tenker lenger enn den kommersielle nesa deres rekker. Mens myndigheter som har ansvaret for naturvern også tenker på hva som skal stå igjen etter oss til kommende generasjoner.

I fredningsbestemmelsene for Fokserød naturreservat står det: Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøymed.

Hvordan tenker Herr Ordføreren seg at det skal kunne bygges vei her, når så å si all motorisert ferdsel er forbudt?

Åja, – jeg skjønner! Man skal bare, enkelt og greit, og etter sitt eget forgodtbefinnende, gi blaffen i tidligere vernebestemmelser! Det får meg til å undres på hva vernebestemmelser egentlig er verdt? Null og niks, kan det se ut til.

Sånn blir det lett i et samfunn som har gjort Effektivitet og Kommersialisme til avguder man tilber.

Spørsmålet er hvilke verdier som skal råde grunnen. Spørsmålet er hvor langt man skal tenke.

For man kan saktens spørre seg hva som er viktigst: At travle bilister sparer noen minutter, eller at vi fører videre en klode der også det saktmodige og langsomtvoksende, som trær, kan ha en framtredende plass. Hvis næringsinteresser alltid skal vinne, blir det en stygg og tom klode vi gir fra oss.

Også ordførere og bilister trenger vel å puste? Vel, det blir ingen pust uten blomster og trær.

Read Full Post »