Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘organisert tigging’

VG forteller om reservebiskopen i Oslo som ikke gir til tiggere. Begrunnelsen hans er original: Jesus ga ikke til tiggere, derfor gjør ikke han det heller.

For noe sprøyt. Biskopen er virkelig helt på jordet, og han er på et jorde han selv har valgt å være på, et jorde som passet ham selv godt, men dermed blir det et selvgodt jorde. Måten hans å tenke på hjelper ingen. Og den er absolutt ikke i tråd med Jesu sinnelag.

Kan reservebiskopen vennligst forklare meg hva Jesus mente med følgende ord:

Jesus sa til ham: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen.»

Argumentet om at man ikke skal gi fordi tiggingen er organisert og at det står bakmenn i bresjen, er ikke holdbart. Hvor er bevisene?

Denne argumentasjonen minner sterkt om de velståends holdning til de fattige også for hundre år siden. Man skulle ikke gi arbeiderne høyere lønn. De ville bare drikke opp pengene og få det enda verre. Dette var ikke noe annet enn et forsøk på å finne en respektabel forklaring på sin egen urespektable oppførsel. Slik var det den gangen. Slik er det nå. Dette er det biskopen gjør. For et svik!

Biskpen gjør aldeles ikke som Jesus. Han gjør som han selv vil. I denne sammenheng er det ingen god ting.

Møter du en lidende person, ansikt til ansikt, og velger å ikke hjelpe, hva gjør du med den lidendes menneskeverd da? Og hva gjør du med din egen menneskelighet?

Read Full Post »