Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jon J. Gåsvatn’

Gåsvatn inspiserer et medisinaldepot.

Jon J. Gåsvatn har besøkt Liberia sammen med stortingsrepresentantene Marit Nybakk (Ap) og Sylvi Graham (H). Med sin bakgrunn fra sykehus og sykehjem var Gåsvatn i Liberia hovedsakelig for å studere hvordan helsevesenet virker.

Han møtte også Liberias president, Johnson Sirleaf. Dessuten fikk han treffe norsk politi som driver en rådgivende tjeneste for liberisk politi, og representanter for NVE i Liberia.

Liberia er et land som fortsatt er sterkt preget av borgerkrigene som totalt raserte landet i perioden 1989 – 2003. Blant annet forsvant 85% av landets utdannede helsepersonell i denne tiden. Tilbake sto et ribbet og knust Liberia. I dag forsøker diverse hjelpeorganisasjoner, i samarbeid med Liberias helsedepartement, å bygge opp et godt helsetilbud til landets befolkning. Ikke minst er malaria, tuberkulose og HIV/AIDS store utfordringer.

Gåsvatn fikk særlig anledning til å se hva UNITAID gjør i landet. UNITAID er et globalt helseinitiativ som ved hjelp av innovativ finansiering forsøker å bringe den aller beste og aller nyeste medisinen ut til de aller fattigste i verden. Pengene kommer inn hovedsakelig gjennom mikroskatter på flyreiser og finanstransaksjoner. Norge støtter UNITAID gjennom CO2-avgiften. Siden starten i 2006, som Norge var med på, har UNITAID samlet inn 14.5 milliarder kroner på denne måten.

– Mitt viktigste inntrykk var at opplegget til UNITAID i Liberia så ut til å virke og at de, under kummerlige forhold, hadde klart å bygge opp et medisinsk tilbud som nådde aktuelle grupper, sier Gåsvatn.

Bortsett fra at Gåsvatn ikke har særlig sans for pengene skal komme gjennom en CO-avgift, men heller kunne tenke seg en slags frivillig ordning der folk gis sjansen til å betale en mikroskatt på flyreisene sine, har han mye positivt å si om UNITAIDS måte å tenke og handle på.

– Jeg deler UNITAIDS idé om at det må tenkes nytt i forhold til finansiering av bistand, og at en ikke kan basere seg på at det vil bli vekst på dette området over de nasjonale budsjettene. En beskjeden bistandsavgift som det her er snakk om med 1 dollar på flybilletten og 4 dollar på internasjonale flygninger, er etter min oppfatning en god idé.

Gåsvatn mener også at det at UNITAID velger å distribuere pengene de får inn gjennom partnere som UNICEF, WHO og Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, er mye bedre enn å gi penger over nasjonale budsjetter. Sjansen for at pengene kommer fram dit de skal, mest mulig uavkortet, er større på denne måten, og det kan saktens trenges. Selv om Liberia er et land på frammarsj, er nøden fortsatt stor.

– Med min bakgrunn må jeg si det gjorde dypt inntrykk på meg at de hadde sterkt begrensede ressurser til diagnostisering og oppfølging på laboratoriesiden i Liberia. Det er bra at organisasjoner som UNITAID tar tak i dette. Det kan redde mange liv.

Når jeg spør Gåsvatn om hvordan det var å møte Liberias president Ellen Johnson Sirleaf, svarer han:

– Det var en spesiell, og hyggelig opplevelse. Presidenten takket for det gode arbeidet Norge gjorde i landet. Vi snakket om opplæringen av politimenn i landet, som norske tjenestemenn bistår med, energiutvikling med bistand fra NVE, Flyktningerådets arbeid, og ikke minst problemene med kjønnsrelatert vold. På det siste området innrømmet presidenten at de hadde fått gjort altfor lite, og hun sa hun ville ha økt fokus på dette fremover. Hun takket også igjen for den æren det var å få Nobels fredspris. I det hele var det et positivt møte som jeg kommer til å huske med glede.

(En utgave av denne blogg-posten har også stått på trykk i Sarpsborg Arbeiderblad)

Read Full Post »