Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bjørn Ole Gleditsch’

En tigger i Oslo. Foto: Jon Arne Foss (Flickr)

En tigger i Oslo. Foto: Jon Arne Foss (Flickr)

Noen gir en tier. Noen nøyer seg med et smil. Noen gir dem all sin distanserte forakt. Noen spytter. Mange er ute med sterke beskyldninger. Særlig er det dette med ”organisert kriminalitet” som repeteres og repeteres. Men hvor er bevisene? Politiet kan mistenke meg for hva de vil, men så lenge jeg ikke er dømt er jeg heller ikke skyldig. Slik fungerer en rettsstat. Det gjelder for alle individer, og alle grupper. De stygge beskyldningene bør snart opphøre og byttes ut med bevis og fellende dommer. Eller hvorfor ikke litt anstendighet og medmenneskelighet?

Mye av debatten styres av sviktende dokumentasjon. Mange kommer med lettvinte påstander og synsinger. Mange har veldig sterke meninger om noe de egentlig vet lite om. Det er vondt å lese hvor forutinntatt og fordømmende mange er. Slike menneskefiendtlige utsagn florerer i nettavisenes kommentarfelt. Det er ille nok. Enda verre er det at lettvinthetene også har sin plass blant politi og politikere. De som ønsker et forbud og som begrunner dette med kriminalitet eller menneskehandel, gjør dette på sviktende grunnlag, skriver Kirkens Bymisjon i Dagsavisen.

Kirkens Bymisjon sier at deres erfaring er at de sterkeste drivkreftene bak tigging er fattigdom, diskriminering og mangel på muligheter i hjemlandet. Hva med menneskehandel og kriminalitet? Det forekommer kanskje også, men det er altså ikke det som er hovedsaken. Ingen har kunnet dokumentere eller påvise at omfanget av dette er stort.

Her får Kirkens Bymisjon støtte av Frelsesarmeen og av forskere. Det er kort sagt konklusjonen til alle som har tatt seg bryet med å bry seg om tiggerne. Det er konklusjonen til alle som har tatt seg bryet med å snakke med dem, og ikke bare om dem. Det er konklusjonen til reportasjeteam som har drevet research.

I dette blogginnlegget kan du møte en tigger. Prøv å møt henne med åpenhet og ikke forutinntatt forakt.

Er du blant dem som mener mye og vet lite? Slutt! Det får store konsekvenser for andre menneskers liv.

En av de fremste forskerne på tiggere fra Romania heter Ada Ingrid Engebrigtsen. Hun har studert dette i mer enn ti år. Blant annet har hun bodd et år i Romania med romanigrupper i landsbyer i Romania. Hun har virkelig satt seg inn i det. Hun har peiling. Hun vet ting. Hva sier så hun?

– Tiggerne er ikke kriminelle.
– Ingen som forsker på slike ting har funnet noen forbindelse mellom tigging og kriminelle bakmenn.
– Tiggerne er ikke trafikkerte ofre, de er heller ikke skurker fra mafiabander. Slike påstander er hentet ut av det blå.

Likevel vil altså et seriøst parti som Høyre, nettopp med begrunnelse i kriminelle bakmenn, forby tigging. Det er intet mindre enn useriøst. Mon tro om ikke Høyre opererer med en (dårlig) skjult agenda her?

Organisert virksomhet er ikke nødvendigvis kriminelt organisert. Det kan se ut som mange glemmer å få med seg en såpass viktig nyanse. De fleste kulturer er mer kollektive enn vår. Det tror jeg er bra. Hvis alle mennesker i hele verden var like selvsentrerte som vi er hos oss, sto ikke verden til påske. Et tett bygdesamfunn i Romania er organisert. Eller, vi kan like gjerne si at innbyggerne samarbeider tettere enn vi gjør hos oss. Kanskje forstår ikke vi som lever i en veldig annerledes kultur alltid alle mekanismene? Kanskje er vi av og til for raske med å stemple alt mulig som “organisert”?

Jeg bor og lever i Sandefjord by. Sandefjord er nok ikke veldig annerledes enn andre byer og plasser i Norge og får stå som symbol på det typiske norske sted. De fleste her er mot tiggerne, og det helt uten at de noen gang har snakket ordentlig med dem. Heldigvis finnes det unntak. Journalist Anders Mehlum Hasle i Sandefjord Blad skal ha takk for at han har tatt seg bryet med å snakke med en tigger. Alle som snakker med tiggere skal ha takk. Det gir innsikt, en innsikt ordføreren i Sandefjord og mange andre ser ut til å mangle.

Ved å snakke med en tigger, er det lettere å oppdage at man har med et helt menneske å gjøre. Ingen er bare ”tigger”, ”ordfører” eller ”journalist”. Alle sammen har en livshistorie. Tiggeren er også mor, med ansvaret for sju barn. Tiggeren er også medmenneske i nød, som ikke ser noe annen mulighet enn å tigge for å redde sin familie. Det er i det hele tatt svært reduserende å klistre merkelappen ”tigger” på et medmenneske og nøye seg med det.

I Romania er det mange som ikke har noen muligheter. DET FINNES INGEN MULIGHETER. Så ille er det. Den gjennomsnittlige og fryktelig bortskjemte nordmannen vet altfor lite om hvor vanskelig det er. Ikke har han orket å sette seg inn i det heller. Men sterke meninger om “organiserte bander”, det har han!

Så også med ordføreren. Bjørn Ole Gleditsch, som ifølge skattelistene for 2009 hadde en årsinntekt på 2 339 007 kroner, vil ikke ha tiggere. Han sier til Sandefjords Blad at han «tror» tiggingen kan være et ledd i økonomisk kriminalitet og svarte penger. Det er bare å håpe at ordføreren ikke er like slumsete i andre viktige saker han har befatning med.

Hva hvis jeg «tror» at ordføreren er et ledd i økonomisk kriminalitet og at han har noen svarte penger på samvittigheten? Må han slutte som ordfører da, eller må jeg dokumentere at det jeg «tror» er riktig først?

9 av 10 sandefjordinger støtter Gleditsch. Jeg er nummer ti. Jeg sier: Gleditsch aner ikke hva han prater om. Han lever et for fett liv til å kunne ha noen verdifull mening. Og til ni av ti sandefjordinger sier jeg: Skam dere! Kom dere på studietur til Romania så fort som råd.

Eller lytt i det minste til ordene fra Kari Gran og Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon:

”Det gjør vondt å måtte forholde seg til gammeldags fattigdom på nært hold hver gang en går gjennom byen. Heldigvis er det ubehagelig. Når Europas kontraster kommer til syne i min hverdag, vist fram på gata i et tomt pappkrus, bør ikke jeg forbli uberørt. Problemet er ikke at det er ubehagelig å møte fattigdommen. Problemet er dersom det ikke er ubehagelig. Europa har sterkere kontraster enn vi liker å tenke på. Dette er et formidabelt problem for dem som lever i nød og fattigdom.

For oss som kjenner ubehaget ved å se, er det et mindre problem. Vi håper dette ubehaget kan brukes til engasjement for inkludering, utjevning og bedre rettigheter. Dessverre tror vi at et forbud mot tigging vil virke i motsatt retning. Politikere og myndigheter bør konsentrere seg om å stoppe kriminelle handlinger med gjeldende lovverk, ikke lage nye lover som hindrer kreativ inntektsaktivitet blant mennesker i nød.”

Det finnes medmennesker som tigger. Det er en ussel stilling. Livet har gitt disse medmenneskene en voldsom slagside. Jeg gir dem min støtte. I skrift, og i cash. Jeg gir heller en gang for mye enn en gang for lite.

Read Full Post »

Dette bøkebildet er hentet fra Flickr

Dette bøkebildet er hentet fra Flickr

Et par steinkast fra der jeg bor finnes den lille perlen Fokserød naturreservat. Det er omtrent det eneste vakre å se i dette strøket, blant kjøpesentre, grustak, motorveier og bensinstasjoner. Her har man klart å verne en liten bøkeskog, en grønn liten oase i en ellers asfaltbefengt og skitten industrivirkelighet.

Nå vil ordfører Bjørn Ole Gleditsch ha vei i vellinga.

Til lokalavisa, Sandefjords Blad, sier han at: Personlig mener jeg at det er latterlig at fredede bøketrær – som ikke er spesielt sjeldne i verken Sandefjord eller Vestfold – skal kunne stoppe en smidig avvikling av trafikken til og fra dette området

Mitt svar til ordføreren blir da: Personlig mener jeg det er latterlig med en ordfører som ikke har mer respekt for naturen enn som så. Dessuten er det latterlig og dumt at han ikke har større respekt for at andre har mer kunnskap enn han om hva som bør vernes og ikke vernes.

Kanskje vet ikke ordføreren at den mest kjente bøkeskogen i Vestfold, den i Larvik, er truet av soppen Phytophthora? I så fall understreker det mitt poeng om at ordførere ikke har noe med å mene om vern av visse naturområder er «latterlige» eller ikke. For hva er det som skjer nå? Denne lille soppen er i stand til å ta kverken på store trær i løpet av kort tid. Og i stort omfang. Nå er den altså på plass i Bøkeskogen i Larvik, som et resultat av at noen har kastet hageavfall i skogen, der denne soppen fulgte med som en nisse på lasset. Man er i gang med å forske på denne bøke-sykdommen, melder Vestfold Blad. All den tid vi ikke vet hvilke konsekvenser det kan få, framstår det som galskap å hugge bøkeskog andre steder i Vestfold.

Kanskje bare later ordføreren som han ikke vet alt dette? I så fall gjør det ikke akkurat saken noe bedre.

Heldigvis er det ikke ordførere som bestemmer hva som skal vernes. Da ville næringspolitiske interesser fort komme til å ta knekken på norsk natur. Det kan virke som ordførere ofte ikke tenker lenger enn den kommersielle nesa deres rekker. Mens myndigheter som har ansvaret for naturvern også tenker på hva som skal stå igjen etter oss til kommende generasjoner.

I fredningsbestemmelsene for Fokserød naturreservat står det: Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøymed.

Hvordan tenker Herr Ordføreren seg at det skal kunne bygges vei her, når så å si all motorisert ferdsel er forbudt?

Åja, – jeg skjønner! Man skal bare, enkelt og greit, og etter sitt eget forgodtbefinnende, gi blaffen i tidligere vernebestemmelser! Det får meg til å undres på hva vernebestemmelser egentlig er verdt? Null og niks, kan det se ut til.

Sånn blir det lett i et samfunn som har gjort Effektivitet og Kommersialisme til avguder man tilber.

Spørsmålet er hvilke verdier som skal råde grunnen. Spørsmålet er hvor langt man skal tenke.

For man kan saktens spørre seg hva som er viktigst: At travle bilister sparer noen minutter, eller at vi fører videre en klode der også det saktmodige og langsomtvoksende, som trær, kan ha en framtredende plass. Hvis næringsinteresser alltid skal vinne, blir det en stygg og tom klode vi gir fra oss.

Også ordførere og bilister trenger vel å puste? Vel, det blir ingen pust uten blomster og trær.

Read Full Post »